Bộ luật Tố tụng dân sự 2015

Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015 số 92/2015/QH13 được Quốc hội trong kỳ họp Khóa 10 thông qua ngày 25/11/2015 và chính thức có hiệu lực từ ngày 01/07/2016 (trừ các quy định cụ thể hóa các quy định mới có liên quan của Bộ luật Dân sự năm...

Bộ luật Dân sự 2015

Bộ luật dân sự 2015 được Quốc hội Khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 24/11/2015; được Chủ tịch nước ký lệnh công bố ngày 08/12/2015 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017. Tải Văn bản tiếng Việt Tải Văn bản tiếng Anh

© 2019 Copyright by Le Nguyen. Website designed by igitech.vn

Free call
Free call