VPLS Lê Nguyễn tham gia tọa đàm tư vấn tranh chấp pháp luật điều thô nhập khẩu cho doanh nghiệp hội viên Hiệp hội điều Việt Nam

  Nhằm giúp doanh nghiệp hội viên nắm vững và xử lý hiệu quả các vấn đề liên quan đến các tranh chấp thương mại điều thô nhập khẩu năm 2016, Hiệp hội Điều VN (VINACAS) vừa tổ chức buổi tọa đàm đối thoại với Văn phòng Luật sư...