Hướng dẫn xác định chi phí cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại

Thông tư số 55/2021/TT-BTC ngày 8/7/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, cấp phát, tạm ứng và hoàn trả chi phí cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại Theo Điều 3 Thông tư này, pháp nhân thương mại nếu không tự nguyện...

Thay mới tiêu chí phân cấp công trình xây dựng

Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng Thông tư thay mới tiêu chí phân cấp công trình xây dựng, bao gồm: – Tiêu...

Từ 2022, Chi nhánh ngoài tỉnh được khai thuế GTGT tập trung ngay cả khi có bán hàng

Công văn số 23624/CTHN-TTHT ngày 28/6/2021 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc kê khai thuế Gía trị gia tăng (GTGT) Theo quy định tại tiết c khoản 1 Điều 11 Thông tư 156/2013/TT-BTC, Chi nhánh ngoài tỉnh nếu có hoạt động bán hàng và phát sinh doanh...

Chế độ báo cáo giải ngân dự án ODA

Thông tư số 48/2021/TT-BTC ngày 28/6/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn biểu mẫu báo cáo giải ngân vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài Các báo cáo được hướng dẫn tại Thông tư này bao gồm (trong...

Quy định mới về nghĩa vụ trong kinh doanh chứng khoán của nhà đầu tư nước ngoài

Thông tư số 51/2021/TT-BTC ngày 30/6/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam Thông tư hướng dẫn thi hành khoản 6 Điều 138 Nghị định 155/2020/NĐ-CP về nghĩa vụ...

Quy chế mới về bán cổ phần lần đầu của doanh nghiệp nhà nước

Thông tư số 32/2021/TT-BTC ngày 17/5/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu...

Giảm nhiều khoản phí, lệ phí kể từ 1/7 – 31/12/2021

Thông tư số 47/2021/TT-BTC ngày 24/6/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 Kể từ 1/7/2021, nhiều khoản phí, lệ phí sẽ được cắt giảm nhằm...

Quy chế mới về ký kết Thỏa thuận APA đối với doanh nghiệp liên kết

Thông tư số 45/2021/TT-BTC ngày 18/6/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc áp dụng cơ chế Thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế (APA) trong quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết Thông tư thay mới các quy định...

Một số điểm đáng lưu ý trong các vụ án tranh chấp thừa kế

Hướng dẫn số 24/HD-VKSTC ngày 12/5/2021 của Viện Kiếm sát nhân dân tối cao về nội dung cơ bản trong công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án tranh chấp chia di sản thừa kế Tài liệu này hướng dẫn một số nội dung quan trọng khi xem...

Thay mới quy chế quản lý và chuyển nhượng vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Thông tư số 36/2021/TT-BTC ngày 26/5/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp quy định tại Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015; Nghị định số 32/2018/NĐ-CP...

© 2019 Copyright by Le Nguyen. Website designed by igitech.vn

Free call
Free call