Tổng hợp những quy định cần sửa đổi về dự án đầu tư công

Công văn số 7855/BGTVT-CQLXD ngày 2/8/2021 của Bộ Giao thông Vận tải về việc rà soát khó khăn, vướng mắc trong đầu tư, xây dựng Công văn tổng hợp những quy định cần sửa đổi, bổ sung liên quan đến thủ tục đầu tư, đấu thầu các dự án...

Sẽ sửa đổi 10 Luật liên quan đến đầu tư, kinh doanh

Nghị quyết số 94/NQ-CP ngày 20/8/2021 của Chính phủ về phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 8 năm 2021 Tại phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 8/2021, Chính phủ đã cho ý kiến về các dự án, đề nghị xây dựng Luật...

Việt Nam thành lập Nhóm tư vấn trong nước (DAG) theo cam kết EVFTA

Quyết định số 1972/QĐ-BCT ngày 17/8/2021 của Bộ Công thương về việc thành lập Nhóm tư vấn trong nước (DAG) Việt Nam Nhóm DAG Việt Nam hoạt động như một diễn đàn, không có tư cách pháp nhân, không có con dấu và tài khoản riêng. Chức năng của...

Sửa đổi điều kiện vay lại vốn vay ODA

Nghị định số 79/2021/NĐ-CP ngày 16/8/2021 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 97/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 của Chính phủ về cho vay lại vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ Nghị định sửa đổi, bổ...

Quy chế công nhận kế toán viên chuyên nghiệp đạt chuẩn ASEAN

Quyết định số 1529/QĐ-BTC ngày 9/8/2021 của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế đánh giá đối với kế toán viên chuyên nghiệp tiêu chuẩn ASEAN Quy chế này được xây dựng dựa trên các cam kết của Việt Nam tại Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau...

Danh mục ngành, lĩnh vực cổ phần hóa đối với đơn vị sự nghiệp

Quyết định số 26/2021/QĐ-TTg ngày 12/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ về danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần Quyết định công bố Danh mục ngành, lĩnh vực sẽ cổ phần hóa đối với đơn vị sự...

Thay mới Biểu phí sử dụng đường bộ

Thông tư số 70/2021/TT-BTC ngày 12/8/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ Thông tư thay mới Biểu phí sử dụng đường bộ, áp dụng từ 1/10/2021. Chi tiết xem tại Phụ lục...

Biểu phí thẩm định An toàn thực phẩm kể từ 19/9/2021

Thông tư số 67/2021/TT-BTC ngày 5/8/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn thực phẩm  Kể từ 19/9/2021, phí thẩm định an toàn thực phẩm (ATTP) sẽ áp dụng mức thu mới như...

Sửa đổi, bổ sung chế độ báo cáo định kỳ lĩnh vực tài chính doanh nghiệp

Quyết định số 1405/QĐ-BTC ngày 29/7/2021 của Bộ Tài chính về việc Công bố danh mục báo cáo định kỳ trong lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính Quyết định bổ sung 02 Báo cáo định kỳ trong lĩnh...

Mức đóng cho quỹ thiên tai của người lao động được giảm còn nửa ngày lương

Nghị định số 78/2021/NĐ-CP ngày 1/8/2021 của Chính phủ về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai Nghị định thay mới các quy định về thành lập, đóng góp, sử dụng, quản lý Quỹ phòng chống thiên tai. Theo đó, Quỹ phòng chống thiên tai sẽ...

© 2019 Copyright by Le Nguyen. Website designed by igitech.vn

Free call
Free call