Hướng dẫn khai báo C/O Form D điện tử

Công văn số 78/TCHQ-GSQL ngày 5/1/2018 của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn kiểm tra C/O mẫu D điện tử thông qua cơ chế một cửa của ASEAN Văn bản hướng dẫn cách khai báo, trình tự tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của C/O...

Hướng dẫn mới về áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại

Nghị định số 10/2018/NĐ-CP ngày 15/1/2018 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại Nghị định quy định về căn cứ, thủ tục điều tra, chấm dứt điều tra vụ việc phòng...

Thủ tục đăng ký ưu đãi thuế nhập khẩu đối với doanh nghiệp sản xuất ô tô

Quyết định số 26/QĐ-BTC ngày 8/1/2018 của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính Quyết định công bố kèm hướng dẫn 02 Thủ tục hành chính áp...

Quy trình mới về thu hồi giấy phép hoạt động ngân hàng

Thông tư số 24/2017/TT-NHNN ngày 29/12/2017 của Ngân hàng Nhà nước về quy định về trình tự, thủ tục thu hồi Giấy phép và thanh lý tài sản của Tổ chức tín dụng, Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài; trình tự, thủ tục thu hồi giấy phép văn phòng...

Điều kiện để doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh lữ hành quốc tế (trường hợp liên doanh)

–          Có giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế do cơ quan quản lý nhà nước về du lịch ở trung ương cấp; –          Có phương án kinh doanh lữ hành; có chương trình du lịch cho khách du lịch quốc tế theo phạm vi kinh doanh; –         ...

Thủ tục cấp, cấp lại (trường hợp hết hiệu lực) Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu

Bước 1: –         Đối với trường hợp cấp mới: Thương nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. –         Đối với trường hợp cấp lại do hết hiệu lực: Trước thời hạn hết hiệu lực của Giấy phép 30 ngày, thương nhân tiếp tục kinh doanh...

Thủ tục đăng ký, kê khai giá tại TP.HCM

Quyết định số 62/2017/QĐ-UBND ngày 12/12/2017 của UBND TP. HCM về việc ban hành quy định về Cơ chế quản lý, điều hành về giá tại Thành phố Hồ Chí Minh  Quyết định này phân cấp thẩm quyền quản lý giá và hướng dẫn danh mục, biểu mẫu, trình...

Quy trình mới về kiểm toán doanh nghiệp

Quyết định số 10/2017/QĐ-KTNN ngày 21/11/2017 của Kiểm Toán Nhà Nước về việc ban hành Quy trình Kiểm toán doanh nghiệp Tương tự quy định cũ, Quy trình này cũng chỉ áp dụng cho các cuộc kiểm toán doanh nghiệp do Kiểm toán Nhà nước thực hiện. Nội dung...

Cắt giảm hồ sơ hưởng chế độ Bảo hiểm y tế và Bảo hiểm xã hội

Nghị quyết số 125/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nghị quyết cắt giảm hồ sơ...

Điều kiện và thủ tục để thực hiện hoạt động nhượng quyền thương mại

Về điều kiện: –         Đối với Bên nhượng quyền: üHệ thống kinh doanh dự định dùng để nhượng quyền đã được hoạt động ít nhất 01 năm. Trường hợp thương nhân Việt Nam là Bên nhận quyền sơ cấp từ Bên nhượng quyền nước ngoài, thương nhân Việt Nam đó...

© 2019 Copyright by Le Nguyen. Website designed by igitech.vn

Free call
Free call