Thủ tục chuyển cửa hàng miễn thuế

Công văn số 1847/TCHQ-GSQL ngày 9/4/2018 của Tổng cục Hải quan về việc điều chuyển hàng hóa giữa hai cửa hàng miễn thuế Trường hợp doanh nghiệp muốn điều chuyển hàng hóa giữa các cửa hàng miễn thuế thì phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều...

Hướng dẫn thủ tục đăng ký kinh doanh dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.

Điều kiện kinh doanh: – Doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài phải có vốn pháp định theo quy định của Chính phủ và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động dịch...

Hướng dẫn thủ tục cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu

Hồ sơ bao gồm: – Đơn đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu theo Mẫu.  – Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; – Bản sao giấy tờ chứng minh đào tạo nghiệp vụ của cán bộ quản...

Điều kiện cấp giấy phép hoạt động phát điện

Theo quy định tại Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 về sửa đổi Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công thương và Nghị định số 137/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Điện lực và Luật điện lực...

Hướng dẫn điều kiện đăng ký hưởng thuế Nhập khẩu 0% đối với linh kiện, phụ tùng ô tô

Công văn số 1636/TCHQ-TXNK ngày 27/3/2018 của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện Chương trình ưu đãi thuế nhập khẩu linh kiện phụ tùng ô tô Văn bản hướng dẫn về đối tượng, điều kiện, hồ sơ, thủ tục đăng ký tham gia Chương trình hưởng ưu...

Một số hướng dẫn liên quan đến C/O mẫu D điện tử

Công văn số 682/GSQL-GQ4 ngày 12/3/2018 của Tổng cục Hải quan về vướng mắc C/O mẫu D điện tử Liên quan đến C/O mẫu D điện tử, Văn bản hướng dẫn một số điểm như sau: – Trường hợp C/O điện tử được truyền trên hệ thống không khai...

Hướng dẫn điều kiện đầu tư vào doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo

Nghị định số 38/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ về quy định chi tiết về đầu tư cho Doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo Nghị định quy định chi tiết về đối tượng, điều kiện đầu tư vào doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng...

Thủ tục đăng ký kiểm tra chất lượng ô tô nhập khẩu

Quyết định số 321/QĐ-BGTVT ngày 9/2/2018 của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố thủ tục hành chính được bổ sung lĩnh vực đăng kiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải Quyết định công bố kèm hướng dẫn thủ tục...

Hướng dẫn điều kiện kinh doanh lữ hành và hướng dẫn du lịch

Công văn số 120/TCDL-LH ngày 8/2/2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn triển khai Luật Du lịch 2017 lĩnh vực lữ hành và hướng dẫn du lịch Văn bản hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Luật Du lịch 09/2017/QH14,...

Thủ tục quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi)

Quyết định số 2706/QĐ-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, thay thế trong lĩnh vực quản lý thuế thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính Quyết định sửa đổi thủ tục Khai quyết toán thuế Thu...

© 2019 Copyright by Le Nguyen. Website designed by igitech.vn

Free call
Free call