Hướng dẫn mới về cung cấp thông tin người phạm tội

Thông tư Liên tịch số 05/2018/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC ngày 25/6/2018 của Bộ Công an – Viện kiểm sát nhân dân tối cao – Tòa án nhân dân tối cao ban hành quy định về việc phối hợp thông báo, gửi, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến người phạm...

Hướng dẫn cách thức gửi hồ sơ điện tử đề nghị thanh toán Bảo hiểm y tế

Công văn số 1842/BHXH-GĐB ngày 23/5/2018 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện trích chuyển dữ liệu điện tử Văn bản hướng dẫn về định dạng dữ liệu và cách thức truyền gửi hồ sơ đề nghị thanh toán Bảo hiểm y tế...

Thủ tục cấp giấy chứng nhận sức khỏe cho thuyền viên (Hà Nội)

Quyết định số 2612/QĐ-UBND ngày 29/5/2018 của UBND TP. Hà Nội về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực khám chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế thành phố Hà Nội Quyết định công bố kèm hướng dẫn...

Trình tự, thủ tục triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông họp thường niên mỗi năm một lần. Ngoài cuộc họp thường niên, Đại hội đồng cổ đông có thể họp bất thường. Việc triệu tập các cuộc họp này được quy định cụ thể tại Luật Doanh nghiệp 2014. Về thẩm quyền triệu tập...

Thủ tục miễn trừ áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại

Quyết định số 1821/QĐ-BCT ngày 25/5/2018 của Bộ Công thương về việc công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực phòng vệ thương mại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công thương Các thủ tục hành chính được hướng dẫn tại Quyết định này...

Hướng dẫn mới về đào tạo và xác nhận kiến thức bán hàng đa cấp

Thông tư số 10/2018/TT-BCT ngày 24/5/2018 của Bộ Công thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp Thông tư quy định về khung chương trình đào tạo...

Thủ tục đăng ký hoạt động đấu giá tài sản tại Hà Nội

Quyết định số 2398/QĐ-UBND ngày 17/5/2018 của UBND TP. Hà Nội về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đấu giá tài sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp thành phố Hà Nội Quyết định công bố kèm hướng dẫn 12 thủ...

Hướng dẫn trình tự, thành phần lưu trữ hồ sơ về Phòng cháy chữa cháy

Trong suốt thời gian hoạt động, cơ sở có trách nhiệm lưu trữ toàn bộ các hồ sơ về PCCC làm căn cứ để quản lý, theo dõi hoạt động PCCC của chính mình, đồng thời là tài liệu để cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh việc...

Cách khai báo “khoản điều chỉnh” cho hàng nhập theo điều kiện CIF và FOB

Công văn số 2135/TXNK-TGHQ ngày 3/5/2018 của Tổng cục Hải quan về việc khai báo các khoản điều chỉnh vào trị giá hải quan trên hệ thống VNACCS Trường hợp doanh nghiệp nhập điều kiện giao hàng là CIF thì khai báo tại mục “Mã, tên khoản điều chỉnh”...

Hướng dẫn đối tượng được miễn hoặc phải có chứng chỉ hành nghề đấu thầu từ 2018

Công văn số 2683/BKHĐT-QLĐT ngày 26/4/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về quy định đối với cá nhân tham gia hoạt động đấu thầu Văn bản hướng dẫn cụ thể về đối tượng được miễn và bắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề đấu thầu kể...

© 2019 Copyright by Le Nguyen. Website designed by igitech.vn

Free call
Free call