Những điểm cần biết về chính sách ân hạn thuế năm 2021

Công văn số 1495/TCT-KK ngày 13/5/2021 của Tổng cục Thuế về việc tổ chức triển khai Nghị định số 52/2021/NĐ-CP Nhằm giúp doanh nghiệp hiểu rõ chính sách và kịp thời làm thủ tục ân hạn thuế năm 2021, Tổng cục Thuế đã yêu cầu Cục thuế các tỉnh...

Quy định mới về đăng ký thường trú, tạm trú

Thông tư số 55/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú Thông tư quy định chi tiết Luật cư trú 2020 về việc đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú và khai báo tạm...

Thay mới Danh mục thiết bị lao động phải kiểm định chất lượng

Thông tư số 01/2021/TT-BLĐTBXH ngày 3/6/2021 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội...

Công bố các thủ tục mới về đăng ký đầu tư

Quyết định số 701/QĐ-BKHĐT ngày 2/6/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố thủ tục hành chính mới, bãi bỏ trong lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quyết định công...

Các điều kiện, thủ tục chuyển nhượng dự án Bất động sản

Công văn số 1619/BXD-QLN ngày 12/5/2021 của Bộ Xây dựng về việc chuyển nhượng một phần dự án bất động sản Theo Bộ Xây dựng, chủ đầu tư dự án bất động sản (BĐS) nói chung, dự án khu đô thị nói riêng có quyền chuyển nhượng một phần...

Quy định về dự án phải đánh giá sơ bộ tác động môi trường

Nghị định số 54/2021/NĐ-CP ngày 21/5/2021 của Chính phủ quy định về đánh giá sơ bộ tác động môi trường Nghị định quy định chi tiết về dự án đầu tư phải đánh giá, nội dung đánh giá và thời điểm bắt buộc đánh giá sơ bộ tác động...

Chính sách hỗ trợ thu nhập cho người lao động trong đợt dịch thứ 4

Quyết định số 2606/QĐ-TLĐ ngày 19/5/2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc chi hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Cvoid-19 trong đợt dịch thứ 4 từ ngày 27/4/2021 Chính sách hỗ trợ này do Liên đoàn...

Dự án có sử dụng đất nếu chậm triển khai có bị thu hồi?

Công văn số 2626/BKHĐT-PC ngày 10/5/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thủ tục thực hiện dự án đầu tư Theo Công văn này, nhà đầu tư nước ngoài nếu góp vốn, mua cổ phần tại doanh nghiệp mà doanh nghiệp đó có Giấy chứng nhận...

Lưu ý về phân loại và thẩm định dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài đầu tư công

Công văn số 1522/BXD-HĐXD ngày 7/5/2021 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn Nghị định số 15/2021/NĐ-CP và Nghị định số 10/2021/NĐ-CP Bộ Xây dựng lưu ý, đối với doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, khi đầu tư dự án bằng nguồn vốn góp hay vốn huy động...

Các thủ tục mới về cấp và gia hạn giấy phép lao động

Quyết định số 526/QĐ-LĐTBXH ngày 6/5/2021 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương...

© 2019 Copyright by Le Nguyen. Website designed by igitech.vn

Free call
Free call