Giải đáp về thủ tục hòa giải, đối thoại tại tòa

Giải đáp số 01/2021/GĐ-TANDTC ngày 1/7/2021 của Tòa án nhân dân tối cao về một số vấn đề nghiệp vụ về hòa giải, đối thoại tại tòa án Tài liệu này tổng hợp các giải đáp của TAND tối cao liên quan đến thủ tục hòa giải, đối thoại...

Giải đáp vướng mắc về kiểm tra hàng hóa bằng máy soi container

Công văn số 3498/TCHQ-GSQL ngày 12/7/2021 của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thực hiện các vướng mắc trong công tác kiểm tra hàng hóa bằng máy soi container Công văn giải đáp một số vướng mắc liên quan đến việc kiểm tra hàng hóa bằng máy...

Hướng dẫn chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động tại Tp. Hồ Chí Minh

Công văn số 2512/UBND-VX ngày 28/7/2021 của UBND TP. Hồ Chí Minh về việc triển khai chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg Công văn hướng...

Bãi bỏ một số thủ tục về đầu tư dự án nhà ở

Thông tư số 07/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 và Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Thông tư bãi bỏ một số điều khoản...

Lương ngừng việc do dịch trả thế nào?

Công văn số 264/QHLĐTL-TL ngày 15/7/2021 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc trả lương ngừng việc cho người lao động trong thời gian ngừng việc liên quan đến dịch bệnh Covid-19 Liên quan đến tiền lương ngừng việc, Bộ Lao động lưu ý, đối...

Bổ sung điều kiện kinh doanh website quảng cáo xuyên biên giới

Nghị định số 70/2021/NĐ-CP ngày 20/7/2021 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo Nghị định sửa đổi, bổ sung các quy...

Điều kiện hỗ trợ thu nhập cho doanh nghiệp và người lao động

Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 Quyết định này quy định cụ thể các đối tượng,...

Điều kiện giao dịch chứng khoán phái sinh là hợp đồng tương lai

Thông tư số 58/2021/TT-BTC ngày 12/7/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 158/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh Thông tư hướng dẫn một số quy định tại Nghị định 158/2020/NĐ-CP...

Danh mục các chất cấm sử dụng trong thực phẩm chức năng

Thông tư số 10/2021/TT-BYT ngày 30/6/2021 của Bộ Y tế quy định Danh mục chất cấm sử dụng trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe Các chất bị cấm sử dụng trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức năng) bao gồm các...

Hướng dẫn xác định chi phí cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại

Thông tư số 55/2021/TT-BTC ngày 8/7/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, cấp phát, tạm ứng và hoàn trả chi phí cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại Theo Điều 3 Thông tư này, pháp nhân thương mại nếu không tự nguyện...

© 2019 Copyright by Le Nguyen. Website designed by igitech.vn

Free call
Free call