Thép mạ nhập khẩu từ Trung Quốc và Hàn Quốc sẽ bị đánh thuế chống bán phá giá

Quyết định số 3584/QĐ-BCT ngày 1/9/2016 của Bộ Công thương về việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá tạm thời (29 trang) Quyết định này công bố áp dụng biện pháp chống bán phá giá tạm thời đối với mặt hàng thép mạ có xuất xứ từ...

Hải quan kiến nghị mỗi lô hàng khoáng sản đều phải lấy mẫu kiểm tra tại cửa khẩu xuất

Công văn số 8367/TCHQ-GSQL ngày 29/8/2016 của Tổng cục Hải quan về việc xuất khẩu khoáng sản   Liên quan đến việc kiểm tra khoáng sản xuất khẩu, Văn bản này kiến nghị Bộ Công thương đồng ý cho ngành Hải quan được tiếp tục thực hiện theo hướng...

Hóa đơn in lệch dòng vẫn được chấp nhận

Công văn số 54141/CT-TTHT ngày 18/8/2016 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chính sách thuế   Văn bản trả lời vướng mắc liệu hóa đơn in lệch dòng có được chấp nhận để kê khai thuế. Theo đó, nếu hóa đơn này phản ánh đúng nghiệp vụ kinh...

Thủ tục thuê kho bên ngoài DNCX để lưu giữ hàng trong thời gian sửa nhà xưởng

Công văn số 8049/TCHQ-GSQL ngày 19/8/2016 của Tổng cục Hải quan về việc lưu giữ máy móc, thiết bị (1 trang) Văn bản hướng dẫn thủ tục hải quan trong trường hợp DNCX cần thuê kho ở bên ngoài để lưu giữ máy móc, thiết bị trong thời gian...

Không đủ điều kiện trích lập dự phòng, nợ khó đòi được xử lý như thế nào?

Công văn số 5989/CT-TTHT ngày 27/6/2016 của Cục Thuế TP. HCM về chính sách thuế (2 trang) Theo quy định tại Điều 6 Thông tư 228/2009/TT-BTC, đối với các khoản nợ không đủ điều kiện trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi thì doanh nghiệp thực hiện...

Nhà thầu không được hoàn thuế nếu do bên Việt Nam khai nộp thay

Công văn số 53095/CT-TTHT ngày 12/8/2016 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chính sách thuế Theo quy định tại Điều 19 Thông tư 219/2013/TT-BTC, các cơ sở kinh doanh, tổ chức thuộc đối tượng hoàn thuế GTGT phải là cơ sở khai nộp thuế theo phương pháp khấu...

Tiền hỗ trợ thêm cho lao động nghỉ việc được coi là chi phí phúc lợi

Công văn số 53276/CT-TTHT ngày 15/8/2016 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chính sách thuế Theo Công văn này, trường hợp ngoài khoản trợ cấp thôi việc chi trả theo quy định tại Điều 48 Bộ luật lao động số 10/2012/QH13, doanh nghiệp còn trả thêm cho người...

Sang Việt Nam làm việc, cho dù nhận lương ở nước ngoài vẫn phải chịu thuế TNCN – ngày 02/08/2016

Công văn số 48774/CT-HTr ngày 22/7/2016 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chính sách thuế (5 trang) Theo quy định tại Điều 2 Thông tư 119/2014/TT-BTC, đối với cá nhân không cư trú, thu nhập chịu thuế TNCN là thu nhập phát sinh tại Việt Nam, không phân...

Cá nhân không cư trú vẫn phải chịu thuế chuyển nhượng vốn tại Việt Nam – ngày 29/07/2016

Cá nhân không cư trú vẫn phải chịu thuế chuyển nhượng vốn tại Việt Nam Công văn số 45684/CT-HTr ngày 8/7/2016 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chính sách thuế (4 trang) Theo quy định tại Điều 20 Thông tư 111/2013/TT-BTC, cá nhân không cư trú nếu có...

Hóa đơn học phí trả thay, nếu trên 20 triệu vẫn phải chuyển khoản – ngày 26/07/2016

Công văn số 48761/CT-HTr ngày 22/7/2016 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chính sách thuế (2 trang) Theo quy định tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC, đối với khoản chi có hóa đơn đầu vào từ 20 triệu đồng trở lên thì phải có chứng từ thanh toán...

© 2019 Copyright by Le Nguyen. Website designed by igitech.vn

Free call
Free call