Kế hoạch đẩy mạnh chuyển đổi số ngành Hải quan đến năm 2025

Quyết định số 707/QĐ-TCHĐ ngày 4/5/2022 của Tổng cục Hải quan về việc phê duyệt kế hoạch chuyển đổi số ngành Hải quan đến năm 2025 định hướng đến năm 2030 (74 trang) Theo Kế hoạch này, từ nay đến năm 2025, ngành Hải quan sẽ tập trung đẩy mạnh số...

Bổ sung nhiều trường hợp được hưởng án treo kể từ 10/5/2022

Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐTP ngày 15/4/2022 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng Điều 65 của Bộ...

Định hướng các chính sách thuế đến năm 2030

Quyết định số 508/TTg ngày 23/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030 (12 trang) Đến năm 2030, chính sách thuế tại Việt Nam sẽ được điều chỉnh theo hướng như sau: – Đối với thuế GTGT: mở rộng...

Điểm tin pháp luật tháng 04.2022

Một số quy định về giao dịch với người có liên quan trong Công ty cổ phần Nội dung trên đây chỉ mang tính chất thông tin, không phải là ý kiến tư vấn của Lê Nguyễn và Lê Nguyễn không chịu trách nhiệm trong mọi trường hợp. Đối...

Thông báo nghỉ lễ Ngày Chiến thắng 30/4 và Quốc tế lao động 1/5

 

Quy định mới về chuyển mục đích sử dụng đất tại một số tỉnh, thành

Nội dung này được đề cập tại Quyết định 10/2022/QĐ-TTg quy định về trình tự, thủ tục chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước từ 02 vụ trở lên với quy mô dưới 500 ha; đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ đầu nguồn dưới 50ha...

Trường hợp nào được bồi thường đất ở khác sau khi bị thu hồi?

HỎI: Nếu sắp tới bị thu hồi đất, tôi muốn Nhà nước bồi thường bằng đất ở (không nhận tiền bồi thường) thì có được hay không? Toàn bộ diện tích đất ở (đã có sổ đỏ) của nhà tôi nằm trong diện quy hoạch, dự kiến bị thu...

Quy định mới về thành lập và chuyển đổi doanh nghiệp 100% vốn nhà nước

Nghị định số 23/2022/NĐ-CP ngày 5/4/2022 của Chính phủ về thành lập, sắp xếp lại, chuyển đổi sở hữu, chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ (32 trang) Nghị định thay mới các quy định về:...

[Dự thảo] Quyết định giảm 30% tiền thuê đất năm 2022

Công văn số 3028/BTC-QLCS ngày 4/4/2022 của Bộ Tài chính về thẩm định dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ (19 trang) Công văn đính kèm Dự thảo Quyết định về giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước năm 2022 sẽ được Bộ Tài chính trình Thủ tướng xem...

TUYỂN SINH VIÊN THỰC TẬP TẠI CHI NHÁNH HÀ NỘI, ĐÀ NẴNG

Với mục tiêu tạo điều kiện cho các bạn sinh viên có những va chạm thực tế và các kinh nghiệm chuyên môn để có thể thực hành các kiến thức học tại trường cũng như hỗ trợ cho việc lựa chọn được lĩnh vực, ngành nghề và chuẩn...

© 2019 Copyright by Le Nguyen. Website designed by igitech.vn

Free call
Free call