HỎI:

Thỏa ước lao động của công ty tôi vừa xây dựng có nội dung có lợi hơn cho người lao động nhưng khác nội quy lao động của công ty đã đăng ký trước đây. Vậy thỏa ước lao động tập thể hay nội quy lao động có giá trị pháp lý cao hơn?

Trường hợp này, công ty tôi có cần sửa đổi nội quy lao động hay không?

ĐÁP:

Điều 84 Bộ luật Lao động năm 2012 quy định về thực hiện thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp như sau:

“1. Người sử dụng lao động, người lao động, kể cả người lao động vào làm việc sau ngày thỏa ước lao động tập thể có hiệu lực có trách nhiệm thực hiện đầy đủ thỏa ước lao động tập thể.

2. Trong trường hợp quyền, nghĩa vụ, lợi ích của các bên trong hợp đồng lao động đã giao kết trước ngày thỏa ước lao động tập thể có hiệu lực thấp hơn các quy định tương ứng của thỏa ước lao động tập thể, thì phải thực hiện những quy định tương ứng của thỏa ước lao động tập thể. Các quy định của người sử dụng lao động về lao động chưa phù hợp với thỏa ước lao động tập thể, thì phải được sửa đổi cho phù hợp với thỏa ước lao động tập thể trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thỏa ước lao động tập thể có hiệu lực.

 

3. Khi một bên cho rằng bên kia thực hiện không đầy đủ hoặc vi phạm thỏa ước lao động tập thể, thì có quyền yêu cầu thi hành đúng thỏa ước và hai bên phải cùng nhau xem xét giải quyết; nếu không giải quyết được, mỗi bên đều có quyền yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động tập thể theo quy định của pháp luật.”

Như vậy, theo quy định nêu trên, thỏa ước lao động tập thể có giá trị pháp lý cao hơn nội quy lao động. Trường hợp này, trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thỏa ước lao động tập thể có hiệu lực, công ty Quý khách hàng phải sửa đổi nội quy lao động cho phù hợp với thỏa ước lao động tập thể.

Nội dung trên đây chỉ mang tính chất thông tin, không phải là ý kiến tư vấn của Lê Nguyễn và Lê Nguyễn không chịu trách nhiệm trong mọi trường hợp. Đối với từng trường hợp cụ thể, Quý khách hàng vui lòng liên hệ Lê Nguyễn để được giải đáp.

Trân trọng./.