Nguyễn Khánh Linh

Tư vấn pháp lý

Nguyễn Khánh Linh trở thành thành viên của Lê Nguyễn vào năm 2019 ngay sau khi tốt nghiệp cử nhân song ngành: cử nhân Chất lượng cao Luật, chuyên ngành Luật thương mại và cử nhân Chất lượng Quản trị kinh doanh tại Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh.

Hiện nay, Khánh Linh đang phụ trách mảng khách hàng nước ngoài của Lê Nguyễn. Với khả năng sử dụng thành thạo tiếng Anh và kiến thức trong lĩnh vực đầu tư và thương mại, Khánh Linh đã tư vấn và cung cấp dịch vụ pháp lý cho các khách hàng nước ngoài trong các dự án đầu tư vào Việt Nam.

Một số khách hàng tiêu biểu mà Khánh Linh đã tham gia hỗ trợ tư vấn như: Công ty TNHH Hình tượng Ô tô Việt Nam, Công ty TNHH All Green, Brand Bridge Media (Anh), ….

Hiện nay, Khánh Linh đang theo học lớp đào tạo Nghề luật sư do Học viện Tư pháp tổ chức.

Trình độ, kinh nghiệm & Danh hiệu:
  • Cử nhân Luật, Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh
  • Cử nhân Chất lượng Quản trị Kinh doanh, Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh

© 2019 Copyright by Le Nguyen. Website designed by igitech.vn

Free call
Free call