Nguyễn Huỳnh Mỹ Ái

Tư vấn pháp lý

Nguyễn Huỳnh Mỹ Ái trở thành thành viên của Lê Nguyễn vào năm 2018 ngay sau khi tốt nghiệp cử nhân luật, chuyên ngành Luật thương mại quốc tế tại Đại học Kinh tế – Luật, thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Hiện nay, Mỹ Ái phụ trách mảng khách hàng nước ngoài của Lê Nguyễn. Với khả năng sử dụng thành thạo tiếng Anh và kiến thức trong lĩnh vực đầu tư và thương mại, Mỹ Ái đã tư vấn và cung cấp dịch vụ pháp lý cho các khách hàng nước ngoài trong các dự án đầu tư vào Việt Nam, bao gồm việc thực hiện các thủ tục đăng ký giấy phép cần thiết cho hoạt động tại Việt Nam trong các lĩnh vực đặc thù như vận tải, triển lãm, thương mại điện tử, kinh doanh ô tô và sản phẩm mật mã dân sự, … Một số khách hàng tiêu biểu mà Mỹ Ái đã tham gia hỗ trợ như: Subaru, Reed Tradex, DSV và S5 Asia ….

Ngoài ra, Mỹ Ái còn có kinh nghiệm trong việc tư vấn các vấn đề về thương mại, từ việc soạn thảo, rà soát hợp đồng, tư vấn cho các công ty đa quốc gia về những quy định của pháp luật Việt Nam khi thực hiện việc mua bán, cung cấp dịch vụ tại Việt Nam, đến việc cung cấp thẩm định pháp lý, cập nhật các thay đổi về mặt pháp lý có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động và cấu trúc của công ty. 

Trình độ, kinh nghiệm & Danh hiệu:
  • Cử nhân Luật, Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

© 2019 Copyright by Le Nguyen. Website designed by igitech.vn

Free call
Free call