Lục Thanh Bách

Tư vấn pháp lý

Lục Thanh Bách trở thành thành viên của Lê Nguyễn sau khi tốt nghiệp cử nhân luật, chuyên ngành Luật thương mại quốc tế tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Với khả năng phân tích, tổng hợp và nền tảng kiến thức pháp lý, Thanh Bách tham gia hỗ trợ các luật sư soạn thảo ý kiến tư vấn và nghiên cứu thủ tục pháp lý cho khách hàng trong nước và khách hàng nước ngoài.

Hiện nay, Thanh Bách đang theo học lớp đào tạo Nghề luật sư do Học viện Tư pháp tổ chức.

Trình độ, kinh nghiệm & Danh hiệu:
  • Cử nhân Luật, Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

© 2019 Copyright by Le Nguyen. Website designed by igitech.vn

Free call
Free call