Lê Thị Hòa

Tư vấn pháp lý

Lê Thị Hòa trở thành thành viên của Lê Nguyễn sau khi tốt nghiệp Cử nhân Luật Kinh tế tại trường Đại học Luật Hà Nội.

Với kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn, Lê Hòa thực hiện việc cung cấp ý kiến tư vấn pháp lý; đại diện cho khách hàng trong nước và nước ngoài tham gia tố tụng, thương lượng và hòa giải tại Tòa án, Trọng tài đối với các vụ việc thuộc lĩnh vực Doanh nghiệp, Kinh doanh thương mại, Dân sự ở Chi nhánh Công ty Luật TNHH Lê Nguyễn tại Hà Nội.

Một số khách hàng tiêu biểu mà Lê Hòa đã tham gia tư vấn: Công ty Cổ phần Đông Nam Á Lào Cai, Công ty TNHH Garmco Metals Việt Nam, Công ty TNHH TOTO Việt Nam, Công ty TNHH TUV Rheinland Việt Nam.

Trình độ, kinh nghiệm & Danh hiệu:
  • Cử nhân Luật, Đại học Luật Hà Nội

© 2019 Copyright by Le Nguyen. Website designed by igitech.vn

Free call
Free call