Ls. Lê Hoàng Diễm My

Luật sư đồng nghiệp

Luật sư Lê Hoàng Diễm My trở thành thành viên của Lê Nguyễn từ năm thứ 4 Đại học. Luật sư Diễm My tốt nghiệp Cử nhân chuyên ngành Luật Kinh tế tại Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh.

Với khả năng và kinh nghiệm của mình, Luật sư Diễm My phụ trách cung cấp tư vấn pháp lý những vấn đề liên quan đến Luật Doanh nghiệp, Luật Thương mại, Luật Dân sự…

Trong lĩnh vực tố tụng, Luật sư Diễm My thường xuyên đại diện cho khách hàng tham gia thương lượng, tham gia tranh tụng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho khách hàng trong các vụ tranh chấp thương mại, lao động, dân sự, các vụ hình sự tại Tòa án nhân dân các cấp. Bên cạnh đó, Luật sư Diễm My còn tham gia giải quyết các vụ việc thi hành án.

Một số khách hàng tiêu biểu mà Luật sư Diễm My đã tham gia tư vấn và đại diện như: Công ty JSC POWER MACHINES, Công ty TNHH San Miguel Pure Foods (VN), Công ty TNHH Bayer Việt Nam, Công ty TNHH TUV Rheinland Việt Nam, Công ty CP Tập Đoàn Khang Thông, Công ty CP Thương mại Dịch vụ Phan Duy, Công ty TNHH Thương mại Thủy sản Ocean Country…

Trình độ, kinh nghiệm & Danh hiệu:
  • Cử nhân Luật, Đại học Mở Thành Phố Hồ Chí Minh
Đoàn Luật sư & Trọng tài
  • Thành viên Đoàn Luật sư Tp. Hồ Chí Minh

© 2019 Copyright by Le Nguyen. Website designed by igitech.vn

Free call
Free call