Lương Trần Hương Diễm

Tư vấn pháp lý

huongdiem@lenguyenlawoffice.com

Lương Trần Hương Diễm trở thành thành viên của Lê Nguyễn – Chi nhánh Đà Nẵng ngay sau khi tốt nghiệp cử nhân luật chuyên ngành Luật Thương mại của Trường Đại học luật Tp. Hồ Chí Minh. Với kiến thức và khả năng tư duy pháp lý nhạy bén, Hương Diễm nhanh chóng trở […]

Ngô Thị Huệ My

Tư vấn pháp lý

huemy@lenguyenlawoffice.com

Ngô Thị Huệ My trở thành thành viên của Lê Nguyễn ngay sau khi tốt nghiệp cử nhân luật chuyên ngành Luật Thương mại của Trường Đại học luật Tp. Hồ Chí Minh. Với khả năng phân tích và tổng hợp tốt cùng với kiến thức và khả năng tư duy pháp lý nhạy bén, […]

Lê Thị Hòa

Tư vấn pháp lý

lehoa@lenguyenlawoffice.com

Lê Thị Hòa trở thành thành viên của Lê Nguyễn sau khi tốt nghiệp cử nhân Luật Kinh tế tại trường Đại học Luật Hà Nội. Với kiến thức chuyên ngành Luật Kinh tế, Lê Hòa cung cấp ý kiến và tư vấn pháp lý cho Khách hàng về các lĩnh vực Doanh nghiệp, Kinh doanh […]

Nguyễn Huỳnh Mỹ Ái

Tư vấn pháp lý

ainguyen@lenguyenlawoffice.com

Nguyễn Huỳnh Mỹ Ái trở thành thành viên của Lê Nguyễn vào năm 2018 ngay sau khi tốt nghiệp cử nhân luật, chuyên ngành Luật thương mại quốc tế tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay, Mỹ Ái phụ trách mảng khách hàng nước ngoài của Lê Nguyễn. Với khả […]

Nguyễn Khánh Linh

Tư vấn pháp lý

khanhlinh@lenguyenlawoffice.com

Nguyễn Khánh Linh trở thành thành viên của Lê Nguyễn vào năm 2019 ngay sau khi tốt nghiệp cử nhân song ngành: cử nhân Chất lượng cao Luật, chuyên ngành Luật thương mại và cử nhân Chất lượng Quản trị kinh doanh tại Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay, Khánh Linh đang […]

© 2019 Copyright by Le Nguyen. Website designed by igitech.vn

Free call
Free call