Nguyễn Huỳnh Mỹ Ái

Tư vấn pháp lý

ainguyen@lenguyenlawoffice.com

Nguyễn Huỳnh Mỹ Ái trở thành thành viên của Lê Nguyễn vào năm 2018 ngay sau khi tốt nghiệp cử nhân luật, chuyên ngành Luật thương mại quốc tế tại Đại học Kinh tế – Luật, thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay, Mỹ Ái phụ trách mảng khách hàng […]

Nguyễn Khánh Linh

Tư vấn pháp lý

khanhlinh@lenguyenlawoffice.com

Nguyễn Khánh Linh trở thành thành viên của Lê Nguyễn vào năm 2019 ngay sau khi tốt nghiệp cử nhân song ngành: cử nhân Chất lượng cao Luật, chuyên ngành Luật thương mại và cử nhân Chất lượng Quản trị kinh doanh tại Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay, Khánh Linh đang […]

Lục Thanh Bách

Tư vấn pháp lý

thanhbach@lenguyenlawoffice.com

Lục Thanh Bách trở thành thành viên của Lê Nguyễn sau khi tốt nghiệp cử nhân luật, chuyên ngành Luật thương mại quốc tế tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Với khả năng phân tích, tổng hợp và nền tảng kiến thức pháp lý, Thanh Bách tham gia hỗ trợ các luật […]

© 2019 Copyright by Le Nguyen. Website designed by igitech.vn

Gọi miễn phí
Gọi miễn phí