Thông tư số 10/2021/TT-BYT ngày 30/6/2021 của Bộ Y tế quy định Danh mục chất cấm sử dụng trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Các chất bị cấm sử dụng trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức năng) bao gồm các chất sau:

– Các chất thuộc Danh mục thuốc, nguyên liệu thuốc cấm nhập khẩu, cấm sản xuất ban hành tại Phụ lục V Nghị định số 54/2017/NĐ-CP.

– Các chất ma túy tuyệt đối cấm/hạn chế sử dụng trong y học và đời sống ban hành tại Danh mục I, II, III, IVA ban hành kèm Nghị định số 73/2018/NĐ-CP.

– Các dược chất gây nghiện thuộc Phụ lục I ban hành kèm Thông tư số 20/2017/TT-BYT.

– Các thuốc độc và nguyên liệu độc làm thuốc thuộc Danh mục ban hành kèm Thông tư số 06/2017/TT-BYT.

– Các dược liệu có độc tính từ nguồn gốc thực vật, động vật, khoáng vật thuộc Phụ lục I, II, III ban hành kèm Thông tư số 42/2017/TT-BYT (trừ các dược liệu có dấu (*) đã được chế biến theo đúng phương pháp tại Thông tư số 30/2017/TT-BYT).

Danh mục các chất có trong Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/2021./.

Nội dung trên đây chỉ mang tính chất thông tin, không phải là ý kiến tư vấn của Lê Nguyễn và Lê Nguyễn không chịu trách nhiệm trong mọi trường hợp. Đối với từng trường hợp cụ thể, Quý khách hàng vui lòng liên hệ Lê Nguyễn để được giải đáp.