Trong một phiên tòa xét xử, bị cáo luôn khẳng định mình vô tội, kêu oan cho dù chứng cứ đã rành rành trước mắt. Bởi vậy:

Chủ tọa: Bị cáo nên thành khẩn khai báo để được nhận sự khoan hồng của nhà nước, hành vi của bị cáo là chối tội, sẽ bị xử phạt nặng thêm.

Đến khi bị cáo được nói lời sau cùng

Bị cáo: Thưa quý tòa, tôi thấy vị chủ tọa tại phiên tòa ngày hôm nay là một người không biết gì về pháp luật, nhưng không hiểu tại sao được ngồi lên cái ghế chủ tọa này. Bởi lẽ, không ai bị coi là có tội khi chưa có bản án kết tội có hiệu lực của Tòa. Vì vậy, tôi chưa hề có tội, mà tôi chưa có tội thì làm sao bảo tôi chối tội.