Nghị định số 70/2021/NĐ-CP ngày 20/7/2021 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo

Nghị định sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến điều kiện, quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm báo cáo của tổ chức, cá nhân nước ngoài và tổ chức, cá nhân trong nước có hợp tác kinh doanh website quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam.

Theo đó, trước khi bắt đầu kinh doanh website quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam ít nhất 15 ngày, công ty quảng cáo nước ngoài phải gửi thông báo đến Bộ Thông tin & Truyền thông, thay vì trước đó thông báo với Bộ Văn hóa.

Nội dung thông báo phải bổ sung thêm các thông tin gồm: tên công ty, tên giao dịch, địa chỉ trụ sở chính của công ty quảng cáo nước ngoài, địa điểm đặt hệ thống máy chủ chính và hệ thống máy chủ đặt tại Việt Nam (nếu có); tên đầu mối liên hệ tại Việt Nam, địa chỉ email, điện thoại liên hệ.

Ngoài ra, theo quy định sửa đổi, trong thời gian 24h kể từ khi nhận được yêu cầu từ Bộ Thông tin & Truyền thông, chủ sở hữu website quảng cáo phải có biện pháp ngăn chặn, gỡ bỏ các quảng cáo vi phạm pháp luật. Nếu không tự nguyện thực hiện, Bộ Thông tin & Truyền thông sẽ chủ động ngăn chặn, gỡ bỏ các quảng cáo vi phạm pháp luật đó.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/9/2021./.

Nội dung trên đây chỉ mang tính chất thông tin, không phải là ý kiến tư vấn của Lê Nguyễn và Lê Nguyễn không chịu trách nhiệm trong mọi trường hợp. Đối với từng trường hợp cụ thể, Quý khách hàng vui lòng liên hệ Lê Nguyễn để được giải đáp.