Quy trình đăng ký doanh nghiệp từ 2021

Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 4/1/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp  Nghị định quy định chi tiết Luật Doanh nghiệp 2020 về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp và đăng ký hộ kinh doanh. Theo đó, tương tự Nghị định 108/2018/NĐ-CP, Nghị...

Từ 1/1/2021, Khám chữa bệnh trái tuyến ở tuyến tỉnh cũng được thanh toán 100% quyền lợi Bảo hiểm y tế (BHYT)

Công văn số 662/BHXH-GĐ1 ngày 17/12/2020 của Bảo hiểm xã hội TP. HCM về việc hướng dẫn thực hiện khám chữa bệnh BHYT trong giai đoạn cuối năm 2020 và đầu năm 2021 Nhằm giúp người có thẻ BHYT được hưởng đầy đủ quyền lợi khi khám chữa bệnh,...

Quy định mới về đăng ký thuế và cấp Mã số thuế

Thông tư số 105/2020/TT-BTC ngày 3/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế Thông tư quy định chi tiết về đối tượng đăng ký thuế; cấu trúc mã số thuế và hồ sơ, biểu mẫu, thủ tục đăng ký thuế theo quy định tại Luật Quản...

Thủ tục cấp Giấy phép tiến hành công việc bức xạ

Nghị định số 142/2020/NĐ-CP ngày 9/12/2020 của Chính phủ quy định về việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử Các công việc bức xạ thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định này bao gồm: 1....

Tiêu chí xác định các dự án Công nghệ thông tin được ưu tiên đầu tư hoặc mua sắm

Thông tư số 40/2020/TT-BTTTT ngày 30/11/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định tiêu chí xác định sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin sản xuất trong nước được ưu tiên đầu tư, thuê, mua sắm Các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sau...

Quy định mới về đóng gói và vận chuyển hàng nguy hiểm

Thông tư số 37/2020/TT-BCT ngày 30/11/2020 của Bộ Công thương quy định Danh mục hàng hóa nguy hiểm phải đóng gói trong quá trình vận chuyển và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa...

Giới thiệu các điểm mới về xử phạt hải quan

Công văn số 7594/TCHQ-PC ngày 30/11/2020 của Tổng cục Hải quan về việc triển khai thực hiện Nghị định số 128/2020/NĐ-CP Tổng cục Hải quan đã tổng hợp và giới thiệu các quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan tại Nghị...

Hướng dẫn thống nhất về thời điểm nộp C/O

Công văn số 12802/BTC-TCHQ ngày 14/9/2016 của Bộ Tài chính về thời điểm nộp C/O Công văn hướng dẫn thống nhất về thời điểm nộp C/O (để hưởng thuế suất ưu đãi đặc biệt) căn cứ theo quy định tại các Hiệp định thương mại mà Việt Nam đã...

Đào tạo vận hành máy móc nếu thực hiện ở nước ngoài được miễn thuế nhà thầu

Công văn số 4177/TCT-DNL ngày 14/9/2016 của Tổng cục Thuế về việc thực hiện thuế nhà thầu nước ngoài Theo quy định tại khoản 4 Điều 2 Thông tư 103/2014/TT-BTC, dịch vụ đào tạo (trừ đào tạo trực tuyến) thực hiện ở nước ngoài được miễn tính thuế nhà...

Phần việc giao thầu phụ nếu không thuộc hợp đồng thầu chính sẽ không được giảm trừ khi tính thuế

Công văn số 4138/TCT-CS ngày 13/9/2016 của Tổng cục Thuế về chính sách thuế Văn bản trả lời các vướng mắc gồm: ưu đãi thuế TNDN đối với hoạt động cấp nước; giảm trừ doanh thu giao thầu phụ khi tính thuế nhà thầu; hoàn thuế GTGT hàng xuất...

© 2019 Copyright by Le Nguyen. Website designed by igitech.vn

Free call
Free call