Sửa đổi quy định về phân tích phân loại hàng hóa

Thông tư số 17/2021/TT-BTC ngày 26/2/2021 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/1/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra...

Bổ sung điều kiện hành nghề của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thẩm định giá

Nghị định số 12/2021/NĐ-CP ngày 24/2/2021 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá Nghị định này bổ sung...

Quy định mới về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 9/2/2021 của Chính phủ Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng Nghị định thay mới các quy định về dự toán xây dựng; giá gói thầu xây dựng; định mức xây dựng; chi phí quản lý dự án; thanh, quyết toán hợp...

Quy trình đăng ký doanh nghiệp từ 2021

Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 4/1/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp  Nghị định quy định chi tiết Luật Doanh nghiệp 2020 về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp và đăng ký hộ kinh doanh. Theo đó, tương tự Nghị định 108/2018/NĐ-CP, Nghị...

Từ 1/1/2021, Khám chữa bệnh trái tuyến ở tuyến tỉnh cũng được thanh toán 100% quyền lợi Bảo hiểm y tế (BHYT)

Công văn số 662/BHXH-GĐ1 ngày 17/12/2020 của Bảo hiểm xã hội TP. HCM về việc hướng dẫn thực hiện khám chữa bệnh BHYT trong giai đoạn cuối năm 2020 và đầu năm 2021 Nhằm giúp người có thẻ BHYT được hưởng đầy đủ quyền lợi khi khám chữa bệnh,...

Quy định mới về đăng ký thuế và cấp Mã số thuế

Thông tư số 105/2020/TT-BTC ngày 3/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế Thông tư quy định chi tiết về đối tượng đăng ký thuế; cấu trúc mã số thuế và hồ sơ, biểu mẫu, thủ tục đăng ký thuế theo quy định tại Luật Quản...

Thủ tục cấp Giấy phép tiến hành công việc bức xạ

Nghị định số 142/2020/NĐ-CP ngày 9/12/2020 của Chính phủ quy định về việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử Các công việc bức xạ thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định này bao gồm: 1....

Tiêu chí xác định các dự án Công nghệ thông tin được ưu tiên đầu tư hoặc mua sắm

Thông tư số 40/2020/TT-BTTTT ngày 30/11/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định tiêu chí xác định sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin sản xuất trong nước được ưu tiên đầu tư, thuê, mua sắm Các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sau...

Quy định mới về đóng gói và vận chuyển hàng nguy hiểm

Thông tư số 37/2020/TT-BCT ngày 30/11/2020 của Bộ Công thương quy định Danh mục hàng hóa nguy hiểm phải đóng gói trong quá trình vận chuyển và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa...

Giới thiệu các điểm mới về xử phạt hải quan

Công văn số 7594/TCHQ-PC ngày 30/11/2020 của Tổng cục Hải quan về việc triển khai thực hiện Nghị định số 128/2020/NĐ-CP Tổng cục Hải quan đã tổng hợp và giới thiệu các quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan tại Nghị...

© 2019 Copyright by Le Nguyen. Website designed by igitech.vn

Free call
Free call