Sửa đổi quy định về phân tích phân loại hàng hóa

Thông tư số 17/2021/TT-BTC ngày 26/2/2021 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/1/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra...

Bổ sung điều kiện hành nghề của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thẩm định giá

Nghị định số 12/2021/NĐ-CP ngày 24/2/2021 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá Nghị định này bổ sung...

Quy định mới về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 9/2/2021 của Chính phủ Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng Nghị định thay mới các quy định về dự toán xây dựng; giá gói thầu xây dựng; định mức xây dựng; chi phí quản lý dự án; thanh, quyết toán hợp...

Thông báo nghỉ Tết Tân Sửu 2021!

Quy trình đăng ký doanh nghiệp từ 2021

Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 4/1/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp  Nghị định quy định chi tiết Luật Doanh nghiệp 2020 về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp và đăng ký hộ kinh doanh. Theo đó, tương tự Nghị định 108/2018/NĐ-CP, Nghị...

Lê Nguyễn tự hào được tham gia tư vấn Hợp đồng Quản lý vận hành Khách sạn CROWNE PLAZA DANANG WATERFRONT!

Sau ba vòng đàm phán cùng sự tư vấn, trợ giúp của #TheLNTeam, Minh Đông Company (PGT Group) và IHG Group đã thống nhất được nội dung HMA liên quan đến Hợp đồng Quản lý vận hành Khách sạn Crowne Plaza Danang Waterfront.   Ngày 09/01/2021, Lễ ký kết...

Tham nhũng trong chống tham nhũng

Cán bộ vật tư hỏi người kẻ biển hiệu: – Một panô có nội dung: Công ty xí nghiệp X kiên quyết chống tham nhũng! Cỡ chữ to, giá bao nhiêu? – Thưa anh, trọn gói là 150 nghìn đồng. – Tốt, làm đi, ngày kia tôi lấy và...

Tòa không nói như thế…

Trong khi các bị khác dùng nhiều lời lẽ thống thiết, khẩn cầu tòa “minh oan” thì Chu Thị – một trong những người bị buộc tội lừa đảo khi buôn bán tờ bạc mệnh giá 1 triệu USD, lái cứ đứng ì ra. Sau 03 lần được vị...

Mục tiêu của Luật sư?

Trong một phiên tòa, vị luật sư khẳng định thân chủ mình vô tội, và luôn tỏ vẻ không phục vị chủ tọa. Bởi vậy: Chủ tọa: Mục tiêu sự nghiệp của luật sư là gì? Luật sư: Là đi tìm chân lý. Chủ tọa: Luật sư có tin...

Chưa có tội thì làm sao bảo chối tội

Trong một phiên tòa xét xử, bị cáo luôn khẳng định mình vô tội, kêu oan cho dù chứng cứ đã rành rành trước mắt. Bởi vậy: Chủ tọa: Bị cáo nên thành khẩn khai báo để được nhận sự khoan hồng của nhà nước, hành vi của bị...

© 2019 Copyright by Le Nguyen. Website designed by igitech.vn

Free call
Free call