Ngô Thị Huệ My

Tư vấn pháp lý

Ngô Thị Huệ My trở thành thành viên của Lê Nguyễn ngay sau khi tốt nghiệp cử nhân luật chuyên ngành Luật Thương mại của Trường Đại học luật Tp. Hồ Chí Minh.

Với khả năng phân tích và tổng hợp tốt cùng với kiến thức và khả năng tư duy pháp lý nhạy bén, Huệ My tham gia hỗ trợ các luật sư soạn thảo ý kiến tư vấn và thủ tục pháp lý cho khách hàng trong nước và khách hàng nước ngoài.

Hiện nay, Huệ My đang theo học lớp đào tạo Nghề luật sư do Học viện Tư pháp tổ chức.

Trình độ, kinh nghiệm & Danh hiệu:
  • Cử nhân Luật, Đại học Luật Thành Phố Hồ Chí Minh

© 2019 Copyright by Le Nguyen. Website designed by igitech.vn

Free call
Free call