Ls. Trần Thái Dương

Luật sư đồng nghiệp

Luật sư Trần Thái Dương tốt nghiệp Cử nhân và Thạc sỹ Luật tại Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh. Sau khi bảo vệ thành công luận văn thạc sỹ và hoàn thành kỳ thi cấp chứng chỉ hành nghề luật sư, Luật sư Thái Dương trở thành thành viên của Lê Nguyễn.

Với khả năng phân tích và tổng hợp tốt, Luật sư Thái Dương chuẩn bị các tài liệu huấn luyện pháp lý cho doanh nghiệp, cung cấp các ý kiến pháp lý cho khách hàng Việt Nam và nước ngoài.

Ngoài ra, Luật sư Thái Dương còn đại diện cho khách hàng để tham gia thương lượng trong các vụ tranh chấp; tư vấn và chuẩn bị hồ sơ khởi kiện, thực hiện việc bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng trong và ngoài nước trong các vụ kiện tại Tòa án và Trọng tài.

Thông qua kiến thức và kinh nghiệp thực tiễn, Luật sư Thái Dương đã đồng hành cùng khách hàng trong các vụ kiện và giải quyết các vấn đề pháp lý, qua đó tạo dựng lòng tin cho khách hàng cũng như nâng cao uy tín của Lê Nguyễn.

Các khách hàng tiêu biểu mà Luật sư Thái Dương hỗ trợ tư vấn gồm: China Airlines, Hiệp hội Khử trùng Việt Nam, Công ty CP In và Bao bì Mỹ Châu, Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn – TNHH MTV (SGCC), Công ty TNHH San Miguel Pure Foods (VN), Công ty CP Địa ốc Kim Phát…

Trình độ, kinh nghiệm & Danh hiệu:
  • Cử nhân Luật, Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh
  • Thạc sĩ Luật, Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh
Đoàn Luật sư & Trọng tài
  • Thành viên Đoàn Luật sư Tp. Hồ Chí Minh

© 2019 Copyright by Le Nguyen. Website designed by igitech.vn

Free call
Free call