Ls. Phạm Ánh Dương

Luật sư đồng nghiệp

Luật sư Phạm Ánh Dương tốt nghiệp Cử nhân và Cao học Luật chuyên ngành Luật Kinh tế tại Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh. Luật sư Ánh Dương đã trở thành thành viên của Lê Nguyễn từ năm thứ 2 Đại học ngay sau cuộc thi học thuật “Cuộc Chiến Trên Thương Trường 2012”.

Với khả năng và kinh nghiệm của mình, Luật sư Ánh Dương phụ trách cung cấp tư vấn pháp lý những vấn đề liên quan đến hoạt động doanh nghiệp, các dự án đầu tư, hợp đồng dân sự và thương mại. Luật sư Ánh Dương đã hỗ trợ nhiều khách hàng nước ngoài trong việc thiết lập dự án đầu tư của họ tại Việt Nam, rà soát cung cấp ý kiến tư vấn pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh, quản trị doanh nghiệp, đầu tư và giao dịch thương mại.

Trong lĩnh vực tố tụng, Luật sư Ánh Dương thường xuyên đại diện cho khách hàng để thương lượng trong các vụ tranh chấp thương mại, lao động, dân sự; tư vấn và chuẩn bị hồ sơ khởi kiện, thực hiện việc bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng trong và ngoài nước trong các vụ kiện tại Tòa án nhân dân các cấp và Trọng tài thương mại.

Một số khách hàng tiêu biểu mà Luật sư Ánh Dương đã tham gia tư vấn như: Công ty TNHH Hercules (Việt Nam), China Airline, Tập đoàn dược phẩm Fresenius Kabi, Công ty TNHH Sông Thanh Đa, Công ty CP Phú Khang, Công ty CP Vận Tải Biển Sài Gòn (SGShip),…

Trình độ, kinh nghiệm & Danh hiệu:
  • Cử nhân Luật, Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh
  • Thạc sĩ Luật, Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh
Đoàn Luật sư & Trọng tài
  • Thành viên Đoàn Luật sư Tp. Hồ Chí Minh

© 2019 Copyright by Le Nguyen. Website designed by igitech.vn

Free call
Free call