Ls. Ngô Thị Huệ My

Luật sư đồng nghiệp

Sau khi tốt nghiệp Cử nhân chuyên ngành Luật Thương mại tại Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh, Luật sư Huệ My đã trở thành thành viên chính thức của Lê Nguyễn.

Với khả năng và kinh nghiệm của mình, Luật sư Huệ My tư vấn pháp lý những vấn đề liên quan đến thành lập và hoạt động doanh nghiệp. Ngoài ra, Luật sư Huệ My còn tư vấn và thực hiện các dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Trong lĩnh vực tố tụng, Luật sư Huệ My thường xuyên đại diện cho khách hàng để thương lượng trong các vụ tranh chấp thương mại, lao động, dân sự; tư vấn và chuẩn bị hồ sơ khởi kiện, thực hiện việc bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng trong và ngoài nước trong các vụ kiện tại Tòa án nhân dân các cấp và Trọng tài thương mại.

Một số khách hàng tiêu biểu mà Luật sư Huệ My đã tham gia tư vấn và tố tụng như: Công ty TNHH Hình tượng ô tô Việt Nam, Công ty Cổ phần Pymepharco, Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL), Công ty TNHH Bayer Việt Nam, Công ty TNHH San Miguel Pure Foods (VN), Công ty TNHH Skylab Innogram Việt Nam,..

Trình độ, kinh nghiệm & Danh hiệu:
  • Cử nhân Luật, Đại học Luật Thành Phố Hồ Chí Minh
Đoàn Luật sư & Trọng tài
  • Thành viên Đoàn Luật sư Tp. Hồ Chí Min

© 2019 Copyright by Le Nguyen. Website designed by igitech.vn

Free call
Free call