Ls. Lê Thị Hoài Giang

Phó Giám đốc điều hành

Luật sư Lê Thị Hoài Giang tốt nghiệp Cử nhân Luật, Trường Đại học Luật Hà Nội năm 1999 và trở thành thành viên của Lê Nguyễn.

Hơn 20 năm qua, Luật sư Giang đã tích lũy được những kiến thức và kinh nghiệm quý báu cho quá trình hành nghề luật sư, đặc biệt là trong lĩnh vực giải quyết tranh chấp và tranh tụng. Luật sư Hoài Giang thực hiện tranh tụng và tham gia giải quyết các tranh chấp dân sự và thương mại liên quan đến tài sản, bất động sản, quyền quản lý công ty của các cổ đông, tranh chấp lao động nhất là lao động có yếu tố nước ngoài… Ngoài tố tụng tại Tòa án các cấp, Luật sư Hoài Giang còn hỗ trợ khác hàng giải quyết các tranh chấp tại các cơ quan Trọng tài.

Trong lĩnh vực tố tụng, Luật sư Hoài Giang đã tham gia nhiều vụ việc nổi tiếng như: Tư vấn và đại diện cho Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai trong tranh chấp với Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng; Tư vấn và bảo vệ quyền lợi của Phú Mỹ Hưng trong tranh chấp hợp đồng thế chấp và hợp đồng cho thuê đất; Tư vấn và bảo vệ quyền lợi của các cổ đông Công ty Cổ phần Dệt may Gia Định trong việc nắm quyền quản lý và điều hành Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết…

Không chỉ tham gia lĩnh vực giải quyết tranh chấp, Luật sư Giang còn tư vấn cho khách hàng những lĩnh vực khác liên quan đến các dự án hợp tác đầu tư, hợp đồng, dân sự và các vấn đề thương mại khác.

Trình độ, kinh nghiệm & Danh hiệu:
  • Cử nhân Luật, Đại học Luật Hà Nội
Đoàn Luật sư & Trọng tài
  • Thành viên Đoàn Luật sư Tp. Hồ Chí Minh

© 2019 Copyright by Le Nguyen. Website designed by igitech.vn

Free call
Free call