Hồ Thị Thùy Linh
  • vCard:

    Ho Thi Thuy Linh

  • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
<< Back

Hồ Thị Thùy Linh

  • Tư vấn pháp lý

Với lợi thế sử dụng thành thạo tiếng Anh, Thùy Linh đảm nhận tư vấn pháp lý cho các Nhà đầu tư nước ngoài về pháp luật Việt Nam liên quan đến Luật Doanh nghiệp, Luật Thương mại, Luật Đầu tư.....;

Ngoài ra, Thùy Linh còn hỗ trợ khách hàng của Lê Nguyễn soạn thảo và kiểm tra các loại hợp đồng  thương mại, dân sự và các văn bản pháp lý khác.

Hiện nay, Thùy Linh đang tập sự hành nghề luật sư tại Đoàn luật sư Tp. Hà Nội.

  • Trình độ & Kinh nghiệm, Danh hiệu:
    • Cử nhân Luật, Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội
    • Cử nhân Tiếng Anh, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội