Lương Trần Hương Diễm
  • vCard:

    Luong Tran Huong Diem

  • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
<< Back

Lương Trần Hương Diễm

  • Tư vấn pháp lý

Lương Trần Hương Diễm trở thành thành viên của Lê Nguyễn - Chi nhánh Đà Nẵng ngay sau khi tốt nghiệp cử nhân luật chuyên ngành Luật Thương mại của Trường Đại học luật Tp. Hồ Chí Minh.

Với kiến thức và khả năng tư duy pháp lý nhạy bén, Hương Diễm nhanh chóng trở thành chuyên viên tư vấn chuyên sâu về các vấn đề thương mại và đầu tư cho khách hàng Việt Nam và nước ngoài tại Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam.

  • Trình độ & Kinh nghiệm, Danh hiệu:
    • Cử nhân Luật, Đại học Luật Thành Phố Hồ Chí Minh

     

Gọi miễn phí
Gọi miễn phí