Nguyễn Huỳnh Mỹ Ái
  • vCard:

    Nguyen Huynh My Ai

  • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
<< Back

Nguyễn Huỳnh Mỹ Ái

  • Tư vấn pháp lý

Nguyễn Huỳnh Mỹ Ái trở thành thành viên của Lê Nguyễn vào năm 2018 ngay sau khi tốt nghiệp cử nhân luật, chuyên ngành Luật thương mại quốc tế tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Hiện nay, Mỹ Ái phụ trách mảng khách hàng nước ngoài của Lê Nguyễn. Với khả năng sử dụng thành thạo tiếng Anh và kiến thức trong lĩnh vực đầu tư và thương mại, Mỹ Ái đã tư vấn và cung cấp dịch vụ pháp lý cho các khách hàng nước ngoài trong các dự án đầu tư vào Việt Nam. Một số khách hàng tiêu biểu mà Mỹ Ái đã tham gia hỗ trợ tư vấn như: Công ty Hình tượng Ô tô Việt Nam, Công ty Microtech Holdings Pte (Singapore), Công ty Azimut Yatchs ….

Hiện nay, Mỹ Ái đang theo học lớp đào tạo Nghề luật sư do Học viện Tư pháp tổ chức.

  • Trình độ & Kinh nghiệm, Danh hiệu:
    • Cử nhân Luật, Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

     

Gọi miễn phí
Gọi miễn phí