Võ Thị Phương Thu
  • vCard:

    Vo Thi Phuong Thu

  • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
<< Back

Võ Thị Phương Thu

  • Tư vấn pháp lý

Võ Thị Phương Thu trở thành thành viên của Lê Nguyễn sau khi tốt nghiệp với tấm bằng cử nhân loại giỏi Khoa luật Hình sự Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh.

Với kiến thức chuyên ngành tốt, khả năng tư duy pháp lý nhạy bén, kỹ năng nghiên cứu và phân tích tốt, Phương Thu tham gia hỗ trợ các luật sư soạn thảo ý kiến tư vấn và thủ tục pháp lý cho khách hàng trong và ngoài nước trong các lĩnh vực Doanh nghiệp, Thương mại, Dân sự…

Hiện nay, Phương Thu đang theo học lớp đào tạo nghề luật sư do Học viện Tư pháp tổ chức.

  • Trình độ & Kinh nghiệm, Danh hiệu:
    • Cử nhân Luật, Đại học Luật Thành Phố Hồ Chí Minh