Lê Thị Hòa
  • vCard:

    Le Thi Hoa

  • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
<< Back

Lê Thị Hòa

  • Tư vấn pháp lý

Lê Thị Hòa trở thành thành viên của Lê Nguyễn sau khi tốt nghiệp cử nhân Luật Kinh tế tại trường Đại học Luật Hà Nội.

Với kiến thức chuyên ngành Luật Kinh tế, Lê Hòa cung cấp ý kiến và tư vấn pháp lý cho Khách hàng về các lĩnh vực Doanh nghiệp, Kinh doanh thương mại, Dân sự, Hình sự tại Chi nhánh Công ty Luật TNHH Lê Nguyễn ở Hà Nội.

Ngoài ra, Lê Hòa cũng thực hiện phát triển khách hàng cho Lê Nguyễn tại Hà Nội và khu vực các tỉnh phía Bắc.

Một số khách hàng tiêu biểu mà Lê Hòa đã tư vấn pháp lý: Công ty Cổ phần In Hà Nội, Công ty TNHH Việt Home,... 

  • Trình độ & Kinh nghiệm, Danh hiệu:
    • Cử nhân Luật, Đại học Luật Hà Nội

     

Gọi miễn phí
Gọi miễn phí