Lê Hoàng Diễm My
  • vCard:

    Le Hoang Diem My

  • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
<< Back

Lê Hoàng Diễm My

  • Tư vấn pháp lý

Lê Hoàng Diễm My trở thành thành viên của Lê Nguyễn từ năm thứ 4 Đại học.

Với khả năng tư duy sáng tạo và kỹ năng tổng hợp, phân tích các vấn đề pháp lý chuyên ngành, Diễm My phụ trách soạn thảo các tài liệu tiếp thị của Lê Nguyễn (Bản tin pháp luật, Brochure, website…). Ngoài ra, Diễm My còn hỗ trợ tư vấn cho khách hàng các vấn đề về liên quan đến Đất Đai, Dân sự…

Hiện nay, Diễm My đang theo học lớp đào tạo Nghề luật sư do Học viện Tư pháp tổ chức.

  • Trình độ & Kinh nghiệm, Danh hiệu:
    • Cử nhân Luật, Đại học Mở Thành Phố Hồ Chí Minh

     

Gọi miễn phí
Gọi miễn phí