Phạm Ánh Dương
  • vCard:

    Pham Anh Duong

  • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
<< Back

Phạm Ánh Dương

  • Luật sư đồng nghiệp

Luật sư Phạm Ánh Dương trở thành thành viên của Lê Nguyễn từ năm thứ 2 Đại học luật Tp. Hồ Chí Minh ngay sau cuộc thi học thuật "Cuộc Chiến Trên Thương Trường 2012".

Với khả năng và kinh nghiệm của mình, Luật sư Ánh Dương phụ trách cung cấp tư vấn pháp lý những vấn đề liên quan đến hoạt động doanh nghiệp, các dự án đầu tư, hợp đồng, dân sự và thương mại. Luật sư Ánh Dương đã hỗ trợ nhiều khách hàng nước ngoài trong việc thiết lập dự án đầu tư của họ tại Việt Nam, rà soát, cung cấp ý kiến tư vấn pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh, quản trị doanh nghiệp, đầu tư và giao dịch thương mại.

Trong lĩnh vực tranh tụng, Luật sư Ánh Dương thường xuyên đại diện cho khách hàng để thương lượng trong các vụ tranh chấp thương mại, lao động, dân sự; tư vấn và chuẩn bị hồ sơ khởi kiện, thực hiện việc bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng trong và ngoài nước trong các vụ kiện tại Tòa án nhân dân các cấp và trọng tài thương mại.

Một số khách hàng tiêu biểu mà Luật sư Ánh Dương đã tham gia tư vấn như: Công ty TNHH Hercules (Việt Nam), China Airlines, Tập đoàn dược phẩm Fresenius Kabi, Công ty TNHH Sông Thanh Đa, Công ty cổ phần Phú Khang, Công ty CP Vận Tải Biển Sài Gòn (SGShip), Công Ty TNHH GBC Engineers Việt Nam,…

Ngoài ra, với kỹ năng tổng hợp, phân tích các vấn đề pháp lý chuyên ngành, Luật sư Ánh Dương còn chuẩn bị các chương trình huấn luyện và bồi dưỡng pháp luật cho Lê Nguyễn cũng như các cơ quan, tổ chức Nhà nước và doanh nghiệp.

Ngoài ra, với khả năng tư duy sáng tạo và kỹ năng tổng hợp, phân tích các vấn đề pháp lý chuyên ngành, Ánh Dương còn chuẩn bị các chương trình huấn luyện và bồi dưỡng pháp luật cho Lê Nguyễn cũng như các cơ quan, tổ chức Nhà nước và doanh nghiệp.
  • Trình độ & Kinh nghiệm, Danh hiệu:
    • Cử nhân Luật, Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh
    • Thạc sĩ Luật, Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh