Tư vấn pháp lý
Hồ Thị Thùy Linh
 • Tư vấn pháp lý
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Ho Thi Thuy Linh

 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Cử nhân Luật, Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Cử nhân Tiếng Anh, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội

   

Với lợi thế sử dụng thành thạo tiếng Anh, Thùy Linh đảm nhận tư vấn pháp lý cho các Nhà đầu tư nước ngoài về pháp luật Việt Nam liên quan đến Luật Doanh nghiệp, Luật Thương mại, Luật Đầu tư.....; Ngoài ra, Thùy Linh còn hỗ trợ khách hàng…
Xem tiếp...
Lương Trần Hương Diễm
 • Tư vấn pháp lý
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Luong Tran Huong Diem

 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Cử nhân Luật, Đại học Luật Thành Phố Hồ Chí Minh

   

Lương Trần Hương Diễm trở thành thành viên của Lê Nguyễn - Chi nhánh Đà Nẵng ngay sau khi tốt nghiệp cử nhân luật chuyên ngành Luật Thương mại của Trường Đại học luật Tp. Hồ Chí Minh. Với kiến thức và khả năng tư duy pháp lý nhạy bén,…
Xem tiếp...
Lê Hoàng Diễm My
 • Tư vấn pháp lý
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Le Hoang Diem My

 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Cử nhân Luật, Đại học Mở Thành Phố Hồ Chí Minh

   

Lê Hoàng Diễm My trở thành thành viên của Lê Nguyễn từ năm thứ 4 Đại học. Với khả năng tư duy sáng tạo và kỹ năng tổng hợp, phân tích các vấn đề pháp lý chuyên ngành, Diễm My phụ trách soạn thảo các tài liệu tiếp thị của…
Xem tiếp...
Ngô Thị Huệ My
 • Tư vấn pháp lý
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Ngo Thi Hue My

 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Cử nhân Luật, Đại học Luật Thành Phố Hồ Chí Minh

   

Ngô Thị Huệ My trở thành thành viên của Lê Nguyễn ngay sau khi tốt nghiệp cử nhân luật chuyên ngành Luật Thương mại của Trường Đại học luật Tp. Hồ Chí Minh. Với khả năng phân tích và tổng hợp tốt cùng với kiến thức và khả năng tư…
Xem tiếp...
Lê Thị Hòa
 • Tư vấn pháp lý
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Le Thi Hoa

 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Cử nhân Luật, Đại học Luật Hà Nội

   

Lê Thị Hòa trở thành thành viên của Lê Nguyễn sau khi tốt nghiệp cử nhân Luật Kinh tế tại trường Đại học Luật Hà Nội. Với kiến thức chuyên ngành Luật Kinh tế, Lê Hòa cung cấp ý kiến và tư vấn pháp lý cho Khách hàng về các…
Xem tiếp...
Nguyễn Huỳnh Mỹ Ái
 • Tư vấn pháp lý
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Nguyen Huynh My Ai

 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Cử nhân Luật, Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

   

Nguyễn Huỳnh Mỹ Ái trở thành thành viên của Lê Nguyễn vào năm 2018 ngay sau khi tốt nghiệp cử nhân luật, chuyên ngành Luật thương mại quốc tế tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay, Mỹ Ái phụ trách mảng khách hàng nước ngoài…
Xem tiếp...