Ls. Trương Thị Hoàng Diễm
 • vCard:

  Truong Thi Hoang Diem 

 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
<< Back

Ls. Trương Thị Hoàng Diễm

 • Luật sư đồng nghiệp

Luật sư Trương Thị Hoàng Diễm tốt nghiệp đồng thời hai khoa là Khoa Tiếng Anh và Khoa Luật tại Đại học Cần Thơ.

Trước khi trở thành thành viên của Lê Nguyễn, Luật sư Hoàng Diễm đã công tác tại các ngân hàng và là Luật sư tư vấn nội bộ cho các công ty thương mại. Với kinh nghiệm tích lũy được đã giúp Luật sư Hoàng Diễm có những kỹ năng và kiến thức cần thiết để hành nghề luật ở mức độ chuyên nghiệp.

Luật sư Hoàng Diễm đảm nhận cung cấp ý kiến pháp lý và tư vấn liên quan đến các lĩnh vực như ngân hàng, thuế, quản trị doanh nghiệp… Với kinh nghiệm thị trường và khả năng sử dụng tiếng Anh thành thạo, Luật sư Hoàng Diễm đang hỗ trợ hiệu quả cho các doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài đang có hoạt động kinh doanh tại Việt Nam.

Hiện nay, Luật sư Hoàng Diễm trực tiếp phụ trách điều hành Chi nhánh Công ty Luật TNHH Lê Nguyễn tại Cần Thơ.

 • Trình độ & Kinh nghiệm, Danh hiệu:
  • Cử nhân Luật, Đại học Cần Thơ
  • Cử nhân khoa tiếng Anh, Đại học Cần Thơ

   

 • Đoàn Luật sư & Trọng tài:
  • Thành viên Đoàn Luật sư Tp. Hồ Chí Minh
Gọi miễn phí
Gọi miễn phí