Ls. Võ Văn Tú
  • vCard:

    Vo Van Tu

  • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
<< Back

Ls. Võ Văn Tú

  • Luật sư đồng nghiệp

Luật sư Võ Văn Tú trở thành thành viên của Lê Nguyễn ngay sau khi tốt nghiệp cử nhân luật tại Trường Đại học luật Tp. Hồ Chí Minh năm 2015.

Với kiến thức chuyên ngành Luật Thương mại, Luật sư Võ Văn Tú cung cấp cho khách hàng ý kiến pháp lý và tư vấn cho các dự án đầu tư, các hoạt động kinh doanh, quản trị nội bộ của doanh nghiệp.

Luật sư Võ Văn Tú còn đại diện cho khách hàng trong các tranh chấp liên quan đến phần vốn góp trong Công ty TNHH 02 thành viên, tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa, tranh chấp lao động, tranh chấp tiền bồi thường giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư, tranh chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại Tòa án các cấp.

Ngoài ra, Luật sư Võ Văn Tú còn đại diện cho khách hàng trong giai đoạn thi hành án tại Cơ quan thi hành án dân sự để thực hiện bản án, quyết định của Tòa án.

Một số khách hàng doanh nghiệp tiêu biểu mà Luật sư Võ Văn Tú đã đồng hành như: Công ty TNHH San Miguel Pure Foods (VN); Công ty TNHH B.I.R.D (LB Nga); Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng F.D.C; Hiệp hội Khử trùng Việt Nam; Công ty Cổ phần Tập Đoàn Khang Thông; Công ty TNHH DSV AIR & SEA VN; Công ty TNHH Mê Linh; Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Xây dựng Hưng An.

  • Trình độ & Kinh nghiệm, Danh hiệu:
    • Cử nhân Luật, Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh