Ls. Nguyễn Duy Tiền
 • vCard:

  Ls. Nguyen Duy Tien

 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
<< Back

Ls. Nguyễn Duy Tiền

 • Luật sư đồng nghiệp

Luật sư Nguyễn Duy Tiền tốt  nghiệp đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh và gia nhập Lê Nguyễn từ năm 2011. Luật sư Nguyễn Duy Tiền đã nhiều năm kinh nghiệm về tư vấn pháp lý, thực hiện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các Doanh nghiệp, cá nhân trong các tranh chấp liên quan đến kinh doanh - thương mại, dân sự, lao động và các lĩnh vực khác tại Tòa án các cấp.

Trong lĩnh vực tư vấn: Luật sư Nguyễn Duy Tiền tư vấn thường xuyên cho các doanh nghiệp về Quản trị nội bộ, các hoạt động kinh doanh, rà soát, soạn thảo các loại hợp đồng kinh tế và tư vấn về giải quyết tranh chấp trong quan hệ lao động giữa doanh nghiệp và người lao động. Đặc biệt, Luật sư Nguyễn Duy Tiền có kinh nghiệm tư vấn cho các Doanh nghiệp trong lĩnh vực hàng hải và kinh doanh thương mại.

Bên cạnh đó, Luật sư Nguyễn Duy Tiền còn soạn thảo và kiểm tra các loại hợp đồng về xây dựng - bất động sản, thỏa thuận bảo mật - chống cạnh tranh, các bản ghi nhớ hợp tác kinh doanh và các văn bản khác.

Trong lĩnh vực tố tụng: Luật sư Nguyễn Duy Tiền thường xuyên đại diện cho khách hàng để thương lượng trong các vụ tranh chấp; tư vấn và chuẩn bị hồ sơ khởi kiện, thực hiện việc bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng trong và ngoài nước trong các vụ kiện tại Tòa án nhân dân, đại diện cho khách hàng trong giai đoạn thi hành án tại cơ quan thi hành án dân sự để thực hiện bản án, quyết định của Tòa án. Một số khách hàng tiêu biểu: PV Gas, Fit 24, Công ty CP Bất Động Sản Thái Bình Dương, Indeco, V.S.G, San Miguel, Công ty Bảo Hiểm Phú Hưng, Công ty CP in và Bao bì Mỹ Châu, Công ty Cơ khí Phú Vinh, Cham Paper Group Italia...

Với nhiều năm kinh nghiệm hành nghề thực tiễn và chuyên môn vững chắc, Luật sư Nguyễn Duy Tiền nhận được sự tín nhiệm của các khách hàng.

 • Trình độ & Kinh nghiệm, Danh hiệu:
  • Cử nhân Luật, Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh
 • Đoàn Luật sư & Trọng tài:
  • Thành viên Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh