Luật sư
Ls. Lê Thành Kính
 • Giám đốc điều hành
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Le Thanh Kinh

 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Cử nhân Luật, Đại học Tổng Hợp Quốc Gia Kuban - Liên Bang Nga, 1988
  • Thạc sĩ Luật, Đại học Tổng Hợp Quốc Gia Kuban - Liên Bang Nga, 1988

  Kinh nghiệm:

  • Tư vấn Luật Doanh nghiệp và Thương mại; Soạn thảo hợp đồng thương mại; Tham gia tố tụng tại Tòa án, Trọng tài; Tham gia tố tụng hình sự có yếu tố nước ngoài

  Danh hiệu:  "Luật sư của năm 2009"

  • Thành viên Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Trọng tài viên của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC)
  • Kỹ thuật soạn thảo Hợp đồng ngoại thương - NXB Thống Kê 1993
  • Cẩm nang về đầu tư nước ngoài tại Việt Nam - NXB Tp. HCM 1994
  • Từ điển pháp luật Anh - Việt - NXB Thế Giới 1995
Luật sư Lê Thành Kính tốt nghiệp cử nhân và thạc sĩ luật tại Khoa Luật, Trường Đại học Tổng hợp Quốc gia Kuban - Liên bang Nga năm 1988, sử dụng thành thạo tiếng Nga và tiếng Anh. Luật sư Kính có kinh nghiệm hơn 20 năm hành nghề luật, là thành viên của…
Xem tiếp...
Ls. Nguyễn Thị Châu Loan
 • Luật sư thành viên
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Luật sư Nguyễn Thị Châu Loan

 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Cử nhân Luật, Đại học Tổng Hợp Quốc Gia  - Liên Bang Nga, 1988
  • Thạc sĩ Luật. Đại học Tổng Hợp Quốc Gia - Liên Bang Nga, 1988

   

  • Thành viên Đoàn Luật sư Tp. Hồ Chí Minh
Luật sư Nguyễn Thị Châu Loan là thành viên của Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh và có hơn 11 năm kinh nghiệm hành nghề luật sư. Luật sư Châu Loan chuyên tư vấn và cung cấp ý kiến pháp lý cho các khách hàng về Luật Doanh nghiệp, Luật Thương mại, Luật Đầu…
Xem tiếp...
Ls. Lê Thị Hoài Giang
 • Phó Giám đốc
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Le Thi Hoai Giang

 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Cử nhân Luật, Đại học Luật Hà Nội

   

  • Thành viên Đoàn Luật sư Tp. Hồ Chí Minh
Luật sư Lê Thị Hoài Giang có hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giải quyết tranh chấp và tranh tụng. Luật sư Hoài Giang thực hiện tranh tụng và tham gia giải quyết tranh chấp liên quan đến quyền quản lý công ty của các cổ đông, tranh chấp lao động có yếu tố…
Xem tiếp...
Ls. Võ Thị Minh An
 • Giám đốc Chi nhánh Đà Nẵng
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Vo Thi Minh An

 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Cử nhân Luật, Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh
  • Thành viên Đoàn Luật sư Tp. Hồ Chí Minh
Tốt nghiệp Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh năm 2007, Luật sư Võ Thị Minh An tiếp tục tham gia khóa đào tạo Nghề luật sư tại Học Viện Tư Pháp và nhận được chứng chỉ hành nghề luật sư vào năm 2010. Trước khi trở thành thành viên của Lê Nguyễn, Luật sư…
Xem tiếp...
Ls. Nguyễn Bá Huy
 • Luật sư đồng nghiệp
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Nguyen Ba Huy

 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Cử nhân Luật, Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh

   

  • Thành viên Đoàn Luật sư Tp. Hồ Chí Minh
Với hơn 13 năm kinh nghiệm hành nghề luật, Luật sư Nguyễn Bá Huy thực hiện việc cung cấp ý kiến pháp lý liên quan đến Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật Đất đai và Bộ Luật Dân sự. Luật sư Bá Huy đã tư vấn cho nhiều giao dịch liên quan đến bất động sản, ngân hàng, mua…
Xem tiếp...
Ls. Trần Thị Ngân Hà
 • Luật sư đồng nghiệp
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Ls. Trần Thị Ngân Hà

 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Cử nhân Luật, Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh

   

  • Thành viên Đoàn Luật sư Tp. Hồ Chí Minh
Sau khi tốt nghiệp Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh năm 2007, Luật sư Trần Thị Ngân Hà gia nhập Lê Nguyễn và phụ trách Bộ phận khách hàng. Luật sư Ngân Hà phụ trách các vấn đề liên quan đến quản trị văn phòng, điều phối hoạt động…
Xem tiếp...
Ls. Võ Thị Thu Trang
 • Luật sư đồng nghiệp
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Ls. Võ Thị Thu Trang

 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Cử nhân Luật, Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh

   

  • Thành viên Đoàn Luật sư Tp. Hồ Chí Minh
Sau khi tốt nghiệp Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh năm 2008, Luật sư Thu Trang tiếp tục tham gia khóa đào tạo luật sư tại Học Viện Tư Pháp và đã được cấp chứng chỉ hành nghề luật sư. Luật sư Thu Trang có hơn 9 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giải…
Xem tiếp...
Ls. Nguyễn Duy Tiền
 • Luật sư đồng nghiệp
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Ls. Nguyen Duy Tien

 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Cử nhân Luật, Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh
  • Thành viên Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh
Luật sư Nguyễn Duy Tiền tốt  nghiệp đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh và gia nhập Lê Nguyễn từ năm 2011. Luật sư Nguyễn Duy Tiền đã nhiều năm kinh nghiệm về tư vấn pháp lý, thực hiện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các Doanh nghiệp, cá nhân trong các…
Xem tiếp...
Ls. Trần Thái Dương
 • Luật sư đồng nghiệp
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Tran Thai Duong

 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Cử nhân Luật, Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh
  • Thạc sĩ Luật, Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh

   

  • Thành viên Đoàn Luật sư Tp. Hồ Chí Minh
Luật sư Trần Thái Dương tốt nghiệp cử nhân luật và cao học luật tại Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh. Sau khi bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ luật và hoàn thành kỳ thi cấp chứng chỉ hành nghề luật sư, Luật sư Thái Dương…
Xem tiếp...
Ls. Đoàn Thị Hồng Trang
 • Luật sư đồng nghiệp
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Doan Thi Hong Trang

 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Cử nhân Luật, Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

   

  • Thành viên Đoàn Luật sư Tp. Hồ Chí Minh
Luật sư Đoàn Thị Hồng Trang trở thành thành viên của Lê Nguyễn vào năm 2010 sau khi tốt nghiệp cử nhân luật, chuyên ngành luật thương mại quốc tế tại Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. Luật sư Hồng Trang có…
Xem tiếp...
Phạm Ánh Dương
 • Luật sư đồng nghiệp
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Pham Anh Duong

 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Cử nhân Luật, Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh
  • Thạc sĩ Luật, Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh

   

Luật sư Phạm Ánh Dương trở thành thành viên của Lê Nguyễn từ năm thứ 2 Đại học luật Tp. Hồ Chí Minh ngay sau cuộc thi học thuật "Cuộc Chiến Trên Thương Trường 2012". Với khả năng và kinh nghiệm của mình, Luật sư Ánh Dương phụ trách cung…
Xem tiếp...