Tìm kiếm

config

Hoạt động kiến tập của học viên Lớp đào tạo chung nguồn Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư tại Thành phố Hồ Chí Minh

Theo Chương trình đào tạo của Học viện Tư pháp – Bộ Tư Pháp, Công ty Luật TNHH Lê Nguyễn (“Lê Nguyễn”) hỗ trợ tiếp nhận học viên Lớp đào tạo chung nguồn Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư tại Thành phố Hồ Chí Minh đến kiến tập, tham quan môi trường hoạt động nghề nghiệp của Luật sư vào ngày 07/03/2019.

1.5

Thông qua buổi kiến tập, Luật sư Lê Thành Kính – Giám đốc điều hành Lê Nguyễn đã có những chia sẻ, trao đổi về tổ chức Văn phòng Luật và hoạt động nghề nghiệp của Luật sư.

Lớp đào tạo chung nguồn Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư là chương trình đào tạo mới nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ của ba chức danh Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư cho người học, giúp người học có định hướng nghề nghiệp phù hợp.

Dưới đây là một số hình ảnh trong buổi kiến tập

2.5

3.5

Nguồn ảnh: LN./.

Gọi miễn phí
Gọi miễn phí