Tìm kiếm

config

Văn phòng Luật sư Lê Nguyễn tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư năm 2016

Trong 2 ngày 17/09 và 24/09/2016, thực hiện Kế hoạch bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ luật sư năm 2016 theo quy định Thông tư số 10/2014/TT-BTP ngày 07/04/2014 của Bộ Tư pháp và Công văn số 407/LĐLSVN ngày 08/09/2016 của Liên đoàn Luật sư Việt Nam về việc phê duyệt tổ chức kế hoạch tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho luật sư, Văn phòng luật sư Lê Nguyễn đã chủ động tổ chức thành công 02 khóa bồi dưỡng nghiệp cho các luật sư thuộc văn phòng mình.

Xem tiếp...

Văn phòng Luật sư Lê Nguyễn tư vấn pháp lý cho Hiệp hội Khử trùng Việt Nam ("VFA")

VFA

Ngày 27/08/2016 Hiệp hội Khử trùng Việt Nam (“VFA”) được thành lập. Văn phòng Luật sư Lê Nguyễn rất vinh dự là nhà tư vấn pháp lý cho VFA trong quá trình chuẩn bị hồ sơ pháp lý cho đến khi tổ chức Đại hội thành lập Hiệp hội.

Nguồn: http://www.sggp.org.vn/thethao/thethaohocduong/2016/8/431755/

VPLS Lê Nguyễn tham gia tọa đàm tư vấn tranh chấp pháp luật điều thô nhập khẩu cho doanh nghiệp hội viên Hiệp hội điều Việt Nam