Tìm kiếm

config

Thủ tục khai lệ phí môn bài (sửa đổi)

Ngày 24/04/2019

Quyết định số 625/QĐ-BTC ngày 10/4/2019 của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, thay thế trong lĩnh vực thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính

Xem tiếp...

Hướng dẫn điều kiện chứng nhận doanh nghiệp khoa học - công nghệ

Ngày 17/04/2019

Công văn số 1048/BKHCN-PTTTDD ngày 16/4/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ theo Nghị định số 13/2019/NĐ-CP

Xem tiếp...

Thủ tục gia nhập dây họ, rút khỏi dây họ, chấm dứt hoạt động dây họ theo quy định của pháp luật hiện hành

Ngày 10/04/2019

Theo quy định tại Nghị định số 19/2019/NĐ-CP, việc gia nhập dây họ, rút khỏi dây họ, chấm dứt hoạt động dây họ được quy định như sau:

Xem tiếp...

Hướng dẫn một số vướng mắc về chi phí quản lý và xây dựng công trình

Ngày 27/03/2019

Công văn số 541/BXD-KTXD ngày 22/3/2019 của Bộ Xây dựng về việc giải thích một số nội dung liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng

Xem tiếp...

Thủ tục phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án PPP (sửa đổi)

Ngày 20/03/2019

Quyết định số 244/QĐ-BKHĐT ngày 12/3/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực đấu thầu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Xem tiếp...

Điều kiện, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Casino

Ngày 13/03/2019

v     Về điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án khu dịch vụ, du lịch và vui chơi giải trí tổng hợp có Casino:

Theo quy định tại Điều 23 Nghị định số 03/2017/NĐ-CP, chỉ cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án khu dịch vụ, du lịch và vui chơi giải trí tổng hợp có Casino khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

Xem tiếp...