Tìm kiếm

config

Thủ tục phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án PPP (sửa đổi)

Ngày 20/03/2019

Quyết định số 244/QĐ-BKHĐT ngày 12/3/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực đấu thầu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Xem tiếp...

Điều kiện, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Casino

Ngày 13/03/2019

v     Về điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án khu dịch vụ, du lịch và vui chơi giải trí tổng hợp có Casino:

Theo quy định tại Điều 23 Nghị định số 03/2017/NĐ-CP, chỉ cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án khu dịch vụ, du lịch và vui chơi giải trí tổng hợp có Casino khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

Xem tiếp...

Hướng dẫn tình tiết định tội mua bán người

Ngày 06/03/2019

Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐTP ngày 11/1/2019 của Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng Điều 150 về tội mua bán người và Điều 151 về tội mua bán người dưới 16 tuổi của Bộ luật Hình sự

Xem tiếp...

Hướng dẫn mới về điều kiện thành lập trường dạy nghề có vốn nước ngoài

Ngày 27/02/2019

Nghị định số 15/2019/NĐ-CP ngày 1/2/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật giáo dục nghề nghiệp

Xem tiếp...

Hướng dẫn áp dụng lãi suất khi xét xử tranh chấp về hợp đồng cho vay

Ngày 20/02/2019

Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐTP ngày 11/1/2019 của Tòa án nhân dân tối cao về việc hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật về lãi, lãi suất, phạt vi phạm

Xem tiếp...

Thủ tục khởi kiện giải quyết tranh chấp bằng phương thức Trọng tài thương mại

Ngày 13/02/2019

Theo Điều 33 Luật Trọng tài Thương mại 2010 xác định, trừ trường hợp các luật chuyên ngành có quy định khác, thời hiệu khởi kiện theo thủ tục trọng tài là 02 năm kể từ thời điểm quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm

Xem tiếp...