Tìm kiếm

config

Cách khai báo "khoản điều chỉnh" cho hàng nhập theo điều kiện CIF và FOB

Ngày 09/05/2018

  Công văn số 2135/TXNK-TGHQ ngày 3/5/2018 của Tổng cục Hải quan về việc khai báo các khoản điều chỉnh vào trị giá hải quan trên hệ thống VNACCS

  Xem tiếp...

  Hướng dẫn đối tượng được miễn hoặc phải có chứng chỉ hành nghề đấu thầu từ 2018

  Ngày 02/05/2018

   Công văn số 2683/BKHĐT-QLĐT ngày 26/4/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về quy định đối với cá nhân tham gia hoạt động đấu thầu

   Xem tiếp...

   Thủ tục chuyển cửa hàng miễn thuế

   Ngày 25/04/2018

    Công văn số 1847/TCHQ-GSQL ngày 9/4/2018 của Tổng cục Hải quan về việc điều chuyển hàng hóa giữa hai cửa hàng miễn thuế

    Xem tiếp...

    Hướng dẫn thủ tục đăng ký kinh doanh dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.

    Ngày 18/04/2018

     Điều kiện kinh doanh:

     - Doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài phải có vốn pháp định theo quy định của Chính phủ và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Theo đó, vốn pháp định hiện nay là 5 tỷ đồng.

     Xem tiếp...

     Hướng dẫn thủ tục cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu

     Ngày 11/04/2018

      Hồ sơ bao gồm:

      - Đơn đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu theo Mẫu.

      Xem tiếp...

      Điều kiện cấp giấy phép hoạt động phát điện

      Ngày 04/04/2018

       Theo quy định tại Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 về sửa đổi Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công thương và Nghị định số 137/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Điện lực và Luật điện lực sửa đổi xác định điều kiện cấp giấy phép hoạt động phát điện như sau:

       Xem tiếp...