Tìm kiếm

config

Hướng dẫn thủ tục đăng ký kinh doanh dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.

Ngày 18/04/2018

  Điều kiện kinh doanh:

  - Doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài phải có vốn pháp định theo quy định của Chính phủ và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Theo đó, vốn pháp định hiện nay là 5 tỷ đồng.

  Xem tiếp...

  Hướng dẫn thủ tục cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu

  Ngày 11/04/2018

   Hồ sơ bao gồm:

   - Đơn đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu theo Mẫu.

   Xem tiếp...

   Điều kiện cấp giấy phép hoạt động phát điện

   Ngày 04/04/2018

    Theo quy định tại Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 về sửa đổi Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công thương và Nghị định số 137/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Điện lực và Luật điện lực sửa đổi xác định điều kiện cấp giấy phép hoạt động phát điện như sau:

    Xem tiếp...

    Hướng dẫn điều kiện đăng ký hưởng thuế Nhập khẩu 0% đối với linh kiện, phụ tùng ô tô

    Ngày 28/03/2018

     Công văn số 1636/TCHQ-TXNK ngày 27/3/2018 của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện Chương trình ưu đãi thuế nhập khẩu linh kiện phụ tùng ô tô

     Xem tiếp...

     Một số hướng dẫn liên quan đến C/O mẫu D điện tử

     Ngày 21/03/2018

      Công văn số 682/GSQL-GQ4 ngày 12/3/2018 của Tổng cục Hải quan về vướng mắc C/O mẫu D điện tử

      Xem tiếp...

      Hướng dẫn điều kiện đầu tư vào doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo

      Ngày 14/03/2018

       Nghị định số 38/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ về quy định chi tiết về đầu tư cho Doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo

       Xem tiếp...