Tìm kiếm

config

Điều kiện và thủ tục để thực hiện hoạt động nhượng quyền thương mại

Ngày 29/11/2017

  • Về điều kiện:

Xem tiếp...

Gia hạn Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Ngày 22/11/2017

Bước 1: 

Chuẩn bị hồ sơ: Thương nhân nước ngoài chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định. Thành phần hồ sơ bao gồm:

Xem tiếp...

Thủ tục công nhận cơ sở đào tạo thực hành khối ngành sức khỏe

Ngày 15/11/2017

Quyết định số 5125/QĐ-BYT ngày 10/11/2017 của Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế

Xem tiếp...

Cắt giảm hồ sơ - thủ tục trong lĩnh vực xuất nhập cảnh, phòng cháy chữa cháy và hộ tịch

Ngày 08/11/2017

Nghị quyết số 112/NQ-CP ngày 30/10/2017 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công an

Xem tiếp...

Điều kiện nộp dần nợ thuế

Ngày 01/11/2017

Công văn số 6903/TCHQ-TXNK ngày 23/10/2017 của Tổng cục Hải quan về việc nộp dần tiền thuế

Xem tiếp...

Quy trình giải quyết thủ tục Bảo hiểm xã hội qua bưu điện theo cơ chế một cửa

Ngày 25/10/2017

Quyết định số 262/QĐ-BHXH ngày 20/10/2017 của Bảo hiểm xã hội TP. HCM về việc ban hành Quy định tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích theo cơ chế một cửa của BHXH thành phố

Xem tiếp...