Tìm kiếm

config

Hướng dẫn thủ tục hồ sơ xuất khẩu vôi

Ngày 20/09/2017

Công văn số 37/BXD-VLXD ngày 11/9/2017 của Bộ Xây dựng về việc xuất khẩu vôi, đôlômit theo Thông tư số 09/2017/TT-BXD ngày 05/6/2017

Xem tiếp...

Hướng dẫn mới về đầu tư hạ tầng và báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp

Ngày 13/09/2017

Thông tư số 15/2017/TT-BCT ngày 31/8/2017 của Bộ Công thương quy định, hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp

Xem tiếp...

Hướng dẫn về các chứng từ phải nộp để đưa thép nhập khẩu về bảo quản

Ngày 06/09/2017

Công văn số 5803/TCHQ-GSQL ngày 31/8/2017 của Tổng cục Hải quan về việc đưa hàng về bảo quản đối với mặt hàng thép nhập khẩu

Xem tiếp...

Hướng dẫn xử lý tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu

Ngày 30/08/2017

Công văn số 3022/TCTHADS-NV1 ngày 15/8/2017 của Bộ Tư pháp Hướng dẫn triển khai Nghị quyết 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng

Xem tiếp...

Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý thông tin xét nghiệm (LIS)

Ngày 25/08/2017

Quyết định số 3725/QĐ-BYT ngày 16/8/2017 của Bộ Y tế về việc ban hành "Hướng dẫn triển khai hệ thống thông tin quản lý xét nghiệm tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh”

Xem tiếp...

Quy trình giải quyết liên thông thủ tục về đất đai tại TP.HCM

Ngày 21/08/2017

Quyết định số 36/2017/QĐ-UBND ngày 17/8/2017 của UBND TP. HCM Quy định phối hợp giải quyết thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; đăng ký đất đai, tài sản khác gắn liền với đất; cấp, cấp đỗi, cấp lại giấỵ chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Xem tiếp...