Tìm kiếm

config

Hướng dẫn mới về đào tạo và xác nhận kiến thức bán hàng đa cấp

Ngày 30/05/2018

  Thông tư số 10/2018/TT-BCT ngày 24/5/2018 của Bộ Công thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp

  Xem tiếp...

  Thủ tục đăng ký hoạt động đấu giá tài sản tại Hà Nội

  Ngày 23/05/2018

   Quyết định số 2398/QĐ-UBND ngày 17/5/2018 của UBND TP. Hà Nội về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đấu giá tài sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp thành phố Hà Nội

   Xem tiếp...

   Hướng dẫn trình tự, thành phần lưu trữ hồ sơ về Phòng cháy chữa cháy

   Ngày 16/05/2018

    Trong suốt thời gian hoạt động, cơ sở có trách nhiệm lưu trữ toàn bộ các hồ sơ về PCCC làm căn cứ để quản lý, theo dõi hoạt động PCCC của chính mình, đồng thời là tài liệu để cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh việc thực hiện, tuân thủ pháp luật về PCCC của cơ sở.

    Xem tiếp...

    Cách khai báo "khoản điều chỉnh" cho hàng nhập theo điều kiện CIF và FOB

    Ngày 09/05/2018

     Công văn số 2135/TXNK-TGHQ ngày 3/5/2018 của Tổng cục Hải quan về việc khai báo các khoản điều chỉnh vào trị giá hải quan trên hệ thống VNACCS

     Xem tiếp...

     Hướng dẫn đối tượng được miễn hoặc phải có chứng chỉ hành nghề đấu thầu từ 2018

     Ngày 02/05/2018

      Công văn số 2683/BKHĐT-QLĐT ngày 26/4/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về quy định đối với cá nhân tham gia hoạt động đấu thầu

      Xem tiếp...

      Thủ tục chuyển cửa hàng miễn thuế

      Ngày 25/04/2018

       Công văn số 1847/TCHQ-GSQL ngày 9/4/2018 của Tổng cục Hải quan về việc điều chuyển hàng hóa giữa hai cửa hàng miễn thuế

       Xem tiếp...