Tìm kiếm

config

Thủ tục cấp giấy chứng nhận sức khỏe cho thuyền viên (Hà Nội)

Ngày 20/06/2018

  Quyết định số 2612/QĐ-UBND ngày 29/5/2018 của UBND TP. Hà Nội về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực khám chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế thành phố Hà Nội

  Xem tiếp...

  Trình tự, thủ tục triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

  Ngày 13/06/2018

   Đại hội đồng cổ đông họp thường niên mỗi năm một lần. Ngoài cuộc họp thường niên, Đại hội đồng cổ đông có thể họp bất thường. Việc triệu tập các cuộc họp này được quy định cụ thể tại Luật Doanh nghiệp 2014.

   Xem tiếp...

   Thủ tục miễn trừ áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại

   Ngày 06/06/2018

    Quyết định số 1821/QĐ-BCT ngày 25/5/2018 của Bộ Công thương về việc công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực phòng vệ thương mại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công thương

    Xem tiếp...

    Hướng dẫn mới về đào tạo và xác nhận kiến thức bán hàng đa cấp

    Ngày 30/05/2018

     Thông tư số 10/2018/TT-BCT ngày 24/5/2018 của Bộ Công thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp

     Xem tiếp...

     Thủ tục đăng ký hoạt động đấu giá tài sản tại Hà Nội

     Ngày 23/05/2018

      Quyết định số 2398/QĐ-UBND ngày 17/5/2018 của UBND TP. Hà Nội về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đấu giá tài sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp thành phố Hà Nội

      Xem tiếp...

      Hướng dẫn trình tự, thành phần lưu trữ hồ sơ về Phòng cháy chữa cháy

      Ngày 16/05/2018

       Trong suốt thời gian hoạt động, cơ sở có trách nhiệm lưu trữ toàn bộ các hồ sơ về PCCC làm căn cứ để quản lý, theo dõi hoạt động PCCC của chính mình, đồng thời là tài liệu để cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh việc thực hiện, tuân thủ pháp luật về PCCC của cơ sở.

       Xem tiếp...