Tìm kiếm

config

Hướng dẫn khai báo C/O Form D điện tử

Ngày 31/01/2018

  Công văn số 78/TCHQ-GSQL ngày 5/1/2018 của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn kiểm tra C/O mẫu D điện tử thông qua cơ chế một cửa của ASEAN

  Xem tiếp...

  Hướng dẫn mới về áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại

  Ngày 24/01/2018

   Nghị định số 10/2018/NĐ-CP ngày 15/1/2018 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại

   Xem tiếp...

   Thủ tục đăng ký ưu đãi thuế nhập khẩu đối với doanh nghiệp sản xuất ô tô

   Ngày 17/01/2018

    Quyết định số 26/QĐ-BTC ngày 8/1/2018 của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính

    Xem tiếp...

    Quy trình mới về thu hồi giấy phép hoạt động ngân hàng

    Ngày 10/01/2018

     Thông tư số 24/2017/TT-NHNN ngày 29/12/2017 của Ngân hàng Nhà nước về quy định về trình tự, thủ tục thu hồi Giấy phép và thanh lý tài sản của Tổ chức tín dụng, Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài; trình tự, thủ tục thu hồi giấy phép văn phòng đại diện của Tổ chức tín dụng nước ngoài, Tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng

     Xem tiếp...

     Điều kiện để doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh lữ hành quốc tế (trường hợp liên doanh)

     Ngày 03/01/2018

      -          Có giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế do cơ quan quản lý nhà nước về du lịch ở trung ương cấp;

      Xem tiếp...

      Thủ tục cấp, cấp lại (trường hợp hết hiệu lực) Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu

      Ngày 27/12/2017

      • Bước 1:

      -         Đối với trường hợp cấp mới: Thương nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

      Xem tiếp...