Tìm kiếm

config

Thủ tục xác nhận hàng hóa, phương tiện vận tải chuyên dùng được miễn thuế nhập khẩu

Ngày 01/08/2018

  Quyết định số 30/2018/QĐ-TTg ngày 31/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định trình tự, thủ tục xác nhận hàng hóa sử dụng trực tiếp cho phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ, đổi mới công nghệ; phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ sử dụng trực tiếp cho hoạt động sản xuất của dự án đầu tư

  Xem tiếp...

  Điều kiện hạch toán chi phí thanh toán bằng thẻ tín dụng cá nhân

  Ngày 25/07/2018

   Công văn số 48507/CT-TTHT ngày 12/7/2018 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chính sách thuế khi thanh toán bằng thẻ tín dụng cá nhân

   Xem tiếp...

   Điều kiện nhập khẩu và cơ chế giám sát hải quan đối với phế liệu

   Ngày 18/07/2018

    Công văn số 4202/TCHQ-PC ngày 17/7/2018 của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn quản lý phế liệu nhập khẩu từ nước ngoài vào Việt Nam

    Xem tiếp...

    Thành phần hồ sơ, trình tự tiếp nhận, xem xét khiếu nại vụ việc cạnh tranh

    Ngày 11/07/2018

     Luật Cạnh tranh số 23/2018/QH14 ngày 12 tháng 06 năm 2018

     Xem tiếp...

     Hướng dẫn mới về cung cấp thông tin người phạm tội

     Ngày 04/07/2018

      Thông tư Liên tịch số 05/2018/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC ngày 25/6/2018 của Bộ Công an - Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Tòa án nhân dân tối cao ban hành quy định về việc phối hợp thông báo, gửi, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến người phạm tội

      Xem tiếp...

      Hướng dẫn cách thức gửi hồ sơ điện tử đề nghị thanh toán Bảo hiểm y tế

      Ngày 27/06/2018

       Công văn số 1842/BHXH-GĐB ngày 23/5/2018 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện trích chuyển dữ liệu điện tử

       Xem tiếp...