Tìm kiếm

config

Trình tự, thủ tục triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Ngày 13/06/2018

  Đại hội đồng cổ đông họp thường niên mỗi năm một lần. Ngoài cuộc họp thường niên, Đại hội đồng cổ đông có thể họp bất thường. Việc triệu tập các cuộc họp này được quy định cụ thể tại Luật Doanh nghiệp 2014.

  Xem tiếp...

  Thủ tục miễn trừ áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại

  Ngày 06/06/2018

   Quyết định số 1821/QĐ-BCT ngày 25/5/2018 của Bộ Công thương về việc công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực phòng vệ thương mại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công thương

   Xem tiếp...

   Hướng dẫn mới về đào tạo và xác nhận kiến thức bán hàng đa cấp

   Ngày 30/05/2018

    Thông tư số 10/2018/TT-BCT ngày 24/5/2018 của Bộ Công thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp

    Xem tiếp...

    Thủ tục đăng ký hoạt động đấu giá tài sản tại Hà Nội

    Ngày 23/05/2018

     Quyết định số 2398/QĐ-UBND ngày 17/5/2018 của UBND TP. Hà Nội về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đấu giá tài sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp thành phố Hà Nội

     Xem tiếp...

     Hướng dẫn trình tự, thành phần lưu trữ hồ sơ về Phòng cháy chữa cháy

     Ngày 16/05/2018

      Trong suốt thời gian hoạt động, cơ sở có trách nhiệm lưu trữ toàn bộ các hồ sơ về PCCC làm căn cứ để quản lý, theo dõi hoạt động PCCC của chính mình, đồng thời là tài liệu để cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh việc thực hiện, tuân thủ pháp luật về PCCC của cơ sở.

      Xem tiếp...

      Cách khai báo "khoản điều chỉnh" cho hàng nhập theo điều kiện CIF và FOB

      Ngày 09/05/2018

       Công văn số 2135/TXNK-TGHQ ngày 3/5/2018 của Tổng cục Hải quan về việc khai báo các khoản điều chỉnh vào trị giá hải quan trên hệ thống VNACCS

       Xem tiếp...