Tìm kiếm

config

Thủ tục kiểm tra thông thường và kiểm tra chặt hàng nông sản, thủy sản

Ngày 22/08/2018

  Quyết định số 3177/QĐ-BNN-QLCL ngày 9/8/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính thay thế, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  Xem tiếp...

  Hồ sơ yêu cầu mở thủ tục phá sản, phương thức nộp và việc thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản

  Ngày 15/08/2018

   Luật Phá sản 2014 quy định cụ thể về trình tự mở thủ tục phá sản

   Xem tiếp...

   Yêu cầu về hồ sơ giảm trừ người phụ thuộc

   Ngày 08/08/2018

    Công văn số 51694/CT-TTHT ngày 25/7/2018 của Cục Thuế TP. Hà Nội về hồ sơ người phụ thuộc là cá nhân không nơi nương tựa

    Xem tiếp...

    Thủ tục xác nhận hàng hóa, phương tiện vận tải chuyên dùng được miễn thuế nhập khẩu

    Ngày 01/08/2018

     Quyết định số 30/2018/QĐ-TTg ngày 31/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định trình tự, thủ tục xác nhận hàng hóa sử dụng trực tiếp cho phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ, đổi mới công nghệ; phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ sử dụng trực tiếp cho hoạt động sản xuất của dự án đầu tư

     Xem tiếp...

     Điều kiện hạch toán chi phí thanh toán bằng thẻ tín dụng cá nhân

     Ngày 25/07/2018

      Công văn số 48507/CT-TTHT ngày 12/7/2018 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chính sách thuế khi thanh toán bằng thẻ tín dụng cá nhân

      Xem tiếp...

      Điều kiện nhập khẩu và cơ chế giám sát hải quan đối với phế liệu

      Ngày 18/07/2018

       Công văn số 4202/TCHQ-PC ngày 17/7/2018 của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn quản lý phế liệu nhập khẩu từ nước ngoài vào Việt Nam

       Xem tiếp...