Tìm kiếm

config

Trình tự, hệ quả về đơn phương chấm dứt Hợp đồng lao động

Ngày 14/11/2018

Theo quy định tại Điều 47 Bộ Luật Lao động năm 2012, khi chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động, người sử dụng lao động phải có nghĩa vụ thực hiện những nội dung sau:

Xem tiếp...

Thủ tục hoãn thi hành án dân sự

Ngày 17/10/2018

Hoãn thi hành án dân sự được hiểu là việc thay đổi thời điểm phải thi hành bản án, quyết định của Tòa án sang thời điểm khác muộn hơn so với thời điểm đã định

Xem tiếp...

Điều kiện kinh doanh mới đối với doanh nghiệp kiểm định xe ô tô

Ngày 10/10/2018

Nghị định số 139/2018/NĐ-CP ngày 8/10/2018 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới

Xem tiếp...

Thủ tục công bố hợp quy thực phẩm dinh dưỡng tại Hà Nội

Ngày 03/10/2018

Quyết định số 5220/QĐ-UBND ngày 1/10/2018 của UBND TP. Hà Nội về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý Nhà nước của Sở Y tế thành phố Hà Nội

Xem tiếp...

Hướng dẫn xét xử vụ án hình sự có bị cáo, bị hại dưới 18 tuổi

Ngày 26/09/2018

Thông tư số 02/2018/TT-TANDTC ngày 21/9/2018 của Tòa án nhân dân tối cao quy định chi tiết việc xét xử vụ án hình sự có người tham gia tố tụng là người dưới 18 tuổi thuộc thẩm quyền của Tòa gia đình và người chưa thành niên

Xem tiếp...

Thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh

Ngày 17/09/2018

Để giải quyết nguyện vọng chuyển đối hộ kinh doanh cá thể thành doanh nghiệp trên thực tế vốn có hiện nay nhưng lại không có quy định của pháp luật điều chỉnh, Nghị định 108/2018/NĐ-CP có hiệu lực tới đây vào ngày 10/10/2018 đã bổ sung quy định về thủ tục chuyển đổi từ hộ kinh doanh cá thể sang doanh nghiệp

Xem tiếp...