Tìm kiếm

config

Quy trình miễn thuế nhập khẩu theo điều ước quốc tế

Ngày 29/08/2018

  Quyết định số 2503/QĐ-TCHQ ngày 23/8/2018 của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy trình giải quyết miễn thuế hàng hóa nhập khẩu theo điều ước quốc tế, thỏa thuận giữa Việt Nam với các tổ chức phi Chính phủ

  Xem tiếp...

  Thủ tục kiểm tra thông thường và kiểm tra chặt hàng nông sản, thủy sản

  Ngày 22/08/2018

   Quyết định số 3177/QĐ-BNN-QLCL ngày 9/8/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính thay thế, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

   Xem tiếp...

   Hồ sơ yêu cầu mở thủ tục phá sản, phương thức nộp và việc thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản

   Ngày 15/08/2018

    Luật Phá sản 2014 quy định cụ thể về trình tự mở thủ tục phá sản

    Xem tiếp...

    Yêu cầu về hồ sơ giảm trừ người phụ thuộc

    Ngày 08/08/2018

     Công văn số 51694/CT-TTHT ngày 25/7/2018 của Cục Thuế TP. Hà Nội về hồ sơ người phụ thuộc là cá nhân không nơi nương tựa

     Xem tiếp...

     Thủ tục xác nhận hàng hóa, phương tiện vận tải chuyên dùng được miễn thuế nhập khẩu

     Ngày 01/08/2018

      Quyết định số 30/2018/QĐ-TTg ngày 31/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định trình tự, thủ tục xác nhận hàng hóa sử dụng trực tiếp cho phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ, đổi mới công nghệ; phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ sử dụng trực tiếp cho hoạt động sản xuất của dự án đầu tư

      Xem tiếp...

      Điều kiện hạch toán chi phí thanh toán bằng thẻ tín dụng cá nhân

      Ngày 25/07/2018

       Công văn số 48507/CT-TTHT ngày 12/7/2018 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chính sách thuế khi thanh toán bằng thẻ tín dụng cá nhân

       Xem tiếp...