Tìm kiếm

config

Hướng dẫn nguyên tắc đánh giá hồ sơ dự thầu qua mạng

Ngày 26/12/2018

Thông tư số 05/2018/TT-BKHĐT ngày 10/12/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu được tổ chức lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Xem tiếp...

Hướng dẫn khai báo thời điểm và thời gian đưa hàng về bảo quản

Ngày 19/12/2018

Công văn số 7513/TCHQ-GSQL ngày 20/12/2018 của Tổng cục Hải quan về vướng mắc quy định đưa hàng về bảo quản

Xem tiếp...

Trình tự, thủ tục đăng ký, lập danh sách, điều phối việc lựa chọn cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế trẻ em theo quy định của pháp luật hiện hành

Ngày 12/12/2018

Theo Nghị định số 56/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật trẻ em năm 2016 quy định về trình tự, thủ tục đăng ký, lập danh sách, điều phối việc lựa chọn cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế trẻ em

Xem tiếp...

Thủ tục mới ban hành hoặc sửa đổi về dự án ODA

Ngày 05/12/2018

Quyết định số 1753/QĐ-BKHĐT ngày 28/11/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ/hủy bỏ lĩnh vực vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài

Xem tiếp...

Hướng dẫn thủ tục ly hôn với người nước ngoài (P.2)

Ngày 28/11/2018

Hồ sơ ly hôn với người nước ngoài

Xem tiếp...

Hướng dẫn thủ tục ly hôn với người nước ngoài (P.1)

Ngày 21/11/2018

Hiện nay, xu hướng kết hôn với người nước ngoài ngày càng phổ biến, theo đó việc ly hôn có yếu tố nước ngoài xảy ra thường xuyên. Thủ tục ly hôn với người nước ngoài được quy định tại Luật Hôn nhân và gia đình 2014 và Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 và các văn bản hướng dẫn

Xem tiếp...