Tìm kiếm

config

Thủ tục thành lập Công ty mới

thanh lap cong tyThủ tục thành lập Công ty mới mà bạn dự định theo loại hình doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) hay công ty cổ phần? Quy trình thực hiện thủ tục thành lập công ty tại được tiến hành như thế nào? Thời gian thành lập công ty là bao lâu?

1.    Xác định thông tin dự định đăng ký:

Thông tin chuẩn bị bao gồm: Tên công ty, địa chỉ, ngành nghề kinh doanh, tên người đại diện theo pháp luật và chức danh của người này, tên các thành viên/cổ đông của công ty. Một số gợi ý trong việc lựa chọn thông tin bao gồm:

Xem tiếp...

Thủ tục miễn thuế cho nguyên liệu nhập khẩu để SXXK đăng ký tờ khai trước 01/09/2016

Ngày 28/09/2016

Thủ tục miễn thuế cho nguyên liệu nhập khẩu để SXXK đăng ký tờ khai trước 01/09/2016 được quy định tại Điều 21 Luật thuế XNK số 107/2016/QH13, đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để SXXK nhưng chưa xuất khẩu sản phẩm và hàng kinh doanh TN-TX nhưng chưa tái xuất thuộc các tờ khai hải quan đăng ký trước ngày Luật này có hiệu lực (1/9/2016) nếu chưa nộp thuế thì cũng được áp dụng chính sách miễn thuế theo Luật này.

Xem tiếp...

Hồ sơ đề nghị chứng nhận lãnh sự hoặc hợp pháp hóa lãnh sự

Ngày 22/08/2016

Xem tiếp...

Thủ tục xin giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài

Ngày 22/08/2016

Xem tiếp...